Cán bộ Dân Tộc Thiểu Số

Vị trí: Cán bộ chương trình Dân tộc thiểu số

Hình thức: Toàn thời gian

Hợp đồng: 1 năm, có gia hạn

Địa điểm: Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Thời gian bắt đầu: Có thể bắt đầu ngay

_____

iSEE là tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của mọi con người, bao gồm các nhóm thiểu số. iSEE hướng đến việc thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung trong xã hội Việt Nam.

Làm việc chủ yếu ở Hà Nội, trong môi trường thân thiện, học hỏi và đa dạng, Cán bộ chương trình Dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia thiết kế và quản lý các chương trình, dự án trong mảng DTTS, đề xuất các chiến lược thực hiện hiệu quả và tạo tác động tích cực, bền vững đối với cộng đồng các dân tộc tại Việt Nam.

Một số nhiệm vụ chính:

Quản lý và triển khai thực hiện các chương trình, dự án đảm bảo các mục đích, mục tiêu đề ra, đồng thời, đóng góp vào thực hiện sứ mệnh, viễn cảnh và các giá trị của tổ chức;

Tham gia xây dựng các chiến lược chung của chương trình DTTS bao gồm chiến lược can thiệp, vận động xã hội, truyền thông, gây quỹ, v.v.;

Đề xuất ý tưởng, tham gia viết đề xuất dự án, tìm kiếm thông tin và các cơ hội tài trợ cho các chương trình, dự án về chủ đề DTTS;

Kết nối với các cá nhân, tổ chức và mạng lưới có liên quan đến nội dung DTTS để chia sẻ, học hỏi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò, đóng góp của iSEE trong mảng phát triển DTTS nói chung;

Đóng góp xây dựng chiến lược, kế hoạch chung của cơ quan và các mảng hoạt động chuyên môn của tổ chức, bao gồm LGBTIQ, Công lý giới, Kết nối xã hội.

Một số yêu cầu chính: 

Có ít nhất bằng Đại học, ưu tiên các ngành Nhân học, Xã hội học, Luật, Khoa học Chính trị và các ngành khoa học xã hội khác;

Có tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, quyền của các nhóm thiểu số hoặc các vấn đề xã hội liên quan;

Có kiến thức cơ bản và quan tâm sâu sắc đến các vấn đề phát triển, ưu tiên các mảng di cư, đất đai, xây dựng cộng đồng, truyền thông/vận động xã hội;

Cam kết với các giá trị, nguyên tắc và cách thức làm việc của iSEE như đa dạng văn hóa, đa dạng tính dục, tiếp cận dựa trên quyền con người;

Có kỹ năng giao tiếp, viết và xử lý văn bản tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: http://bit.ly/JD_EM-Officer_VI 

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (thư ngỏ giới thiệu bản thân và sự quan tâm, kèm một bản CV chi tiết năng lực và kinh nghiệm) cho chị Phùng Thị Tường Vân theo địa chỉ email tuyendung@isee.org.vn

_________

Hình thức nhận hồ sơ: Chỉ qua email

Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 23/07/2019

Hình thức thông báo kết quả: Qua email với ứng viên được chọn

— ⭑ —

Chúng tôi chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; các ứng viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được đặc biệt khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tuyển dụng dựa vào những tiêu chuẩn công bằng.

Bài viết trước