Vì một Việt Nam cường thịnh: chủ đề Tự do và Phát triển.

Ngày 21 tháng 02 năm 2013, Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) đã đứng ra tổ chức buổi tọa đàm đặc biệt giữa các lãnh đạo và chuyên gia của các tổ chức phát triển với ông Nguyễn Trần Bạt- Chủ tịch, Tổng giám đốc InvestConsult Group. 

Buổi tọa đàm có sự tham gia của 24 đại biểu đến từ các nơi như Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM), Trung tâm Live and Learn, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường phát triển CGFED, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên – CSAGA, Công ty TNHH Linh Tâm – CSAGA, Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW), Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng – MEC, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng – CSIP, Nhà hát tuổi trẻ, Tổ chức hỗ trợ người khuyết tật IDEA,  Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Viện Tư vấn phát triển (CODE), Viện Nghiên cứu xã hội, Kinh tế và Môi trường – ISEE

Ông Lê Quang Bình, viện trưởng Viện nghiên cứu Xã Hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) chia sẻ: “Ước mơ vì một Việt Nam cường thịnh là của tất cả mọi người, của nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và nhân dân. Để thúc đẩy cái tốt và nhân rộng cái thiện, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam cần trao đổi, hợp tác, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ những nhà tư tưởng và thực hành trong việc thúc đẩy tự do, khơi nguồn cảm hứng và mở rộng dân chủ. Kinh nghiệm này sẽ giúp cho các tổ chức làm tốt hơn công việc của mình trong việc phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và phẩm giá cho tất cả mọi người”.
Trong buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ những câu hỏi, thắc mắc của mình và thảo luận các ý kiến từ nhà doanh nhân, luật sư, nhà tư vấn, học giả, nhà sáng lập Nguyễn Trần Bạt.
Một số chủ đề được các đại biểu tham gia đặc biệt quan tâm như “Khái niệm về tự do” của chị Trần Chung Châu, cán bộ xây dựng mạng lưới xã hội của iSEE, “Mối liên quan giữa tự do và phát triển” của ông Phạm Quang Tú, phó viện trưởng Viện Tư vấn Phát triển (CODE) hay “Cơ hội và Chiến lược phát triển cho các tổ chức xã hội dân sự” của nhà báo Tạ Bích Loan.
 “ Tự do được chia làm hai miền: miền bên trong hay còn gọi là miền tinh thần, là sư tự do mơ ước, tưởng tượng, suy nghĩ nội tâm của mỗi người. Miền bên ngoài, là sự tự do bị giới hạn bởi thể chế. Miền bên trong tạo ra động lực thúc đẩy con người đi tìm tự do ở miền bên ngoài, tìm những tiêu chuẩn cúa thể chế. Các thể chế, bao gồm cả hiến pháp, nếu không được xây dựng trên nền tảng của sự hiểu biết và thỏa mãn sự khao khát tự do của con người đều lạc hậu. Tuy nhiên, các thể chế không có trách nhiệm thỏa mãn mọi mong muốn tự do của con người do sự ràng buộc bởi năng lực của các cộng đồng, dân tộc, và nhà nước…” Ông Nguyễn Trần Bạt chia sẻ khi nói về khái niệm của sự tự do.
Để đạt được sự cân bằng giữa ước mong tự do của nhân dân và năng lực quản lý của nhà nước thì cần phải có tự do ngôn luận. Theo ông Nguyễn Trần Bạt, khi cái chân đau thì cái mồm phải được kêu. Khi nhân dân kêu, thì nhà nước phải điều chỉnh thể chế để tạo ra một sự cân bằng mới.
Ngoài ra, ông Nguyễn Trần Bạt cũng chia sẻ rằng:” Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự nên chung sức trong công cuộc phát triển đất nước thay vì đối lập với nhau. Các tổ chức xã hội dân sự nên gánh vác bớt gánh nặng điều hành xã hội cho các bộ máy nhà nước. Chúng ta không nên đổ lỗi hay tìm người có lỗi, mà nên đi tìm nguồn gốc của tội lỗi.”
Cuộc tọa đàm đã “khơi nguồn cảm hứng” cho các tổ chức phi chính phủ và những người làm phát triển. Nó là động lực để mọi người hợp tác với nhau trong việc thúc đẩy tự do, phát triển và hợp tác với nhau và với nhà nước vì một Việt Nam cường thịnh.
Một số hình ảnh của buổi tọa đàm:
Ông Phạm Quang Tú chia sẻ và đặt câu hỏi về sự liên quan giữa tự do và phát triển
Chị Nguyễn Thúy Hằng (Trung tâm Live and Learn) chia sẻ và đặt câu hỏi về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự
“Chúng ta không nên tìm người có lỗi, chúng ta nên đi tìm nguồn gốc của lỗi lầm.” Ông Nguyễn Trần Bạt chia sẻ.
Buổi tọa đàm với ông Nguyễn Trần Bạt về chủ đề Tự do và Phát triển là hoạt động đặc biệt trong chuỗi hội thảo “Gặp gỡ lãnh đạo các tổ chức phát triển: Vì Việt Nam cường thịnh” do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường iSEE đứng ra tổ chức.