Tổng hợp các báo cáo thuộc dự án Yo4re – Góc nhìn khác

Dự án Yo4re – Góc nhìn khác do Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi Trường (iSEE) khởi xướng và tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), đã đồng hành trong suốt 8 tháng cùng nhóm các nhà hoạt động trẻ trong tiến trình nghiên cứu từ viết đề án, lên kế hoạch, đi thực địa đến phân tích dữ liệu và chia sẻ kết quả nghiên cứu.

Từ những cá nhân và nhóm nhà hoạt động cộng đồng chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, sau 8 tháng họ đã được tiếp cận và thực hành những bước nghiên cứu từ nền tảng đến đặc thù từng lĩnh vực, từ cấu trúc tổng thể đến chi tiết, từ việc tương tác với đối tượng phỏng vấn đến xử lý các dữ liệu thu nhận được một cách chuyên nghiệp.

iSEE mong muốn đưa nghiên cứu trở thành một phần không thể thiếu trong việc xây dựng nên tảng cho các dự án xã hội và nâng cao năng lực tự nghiên cứu cho các nhóm hoạt động cộng đồng, dự án Yo4re – Góc nhìn khác năm đầu tiên là điểm khởi đầu hành trình hiện thực hóa mong muốn này và hy vọng có thể tiếp tục đồng hành cùng các nhóm trẻ về hoạt động nghiên cứu trong tương lai.

Video tổng hợp hành trình 8 tháng của Yo4re – Góc nhìn khác

__________

Các tài liệu/ báo cáo thuộc tự án Yo4re – Góc nhìn khác:

Factsheet – Bản tóm tắt dự án và nghiên cứu của các nhóm

It’s T Time – Báo cáo nghiên cứu: Bức bối giới xuất hiện, tồn tại và lưu dấu trong đời sống người Chuyển Giới (*)

NextGen Hà Nội – Ảnh hưởng của hình ảnh người LGBTQ trên báo/trang tin điện tử và mạng xã hội facebook đến tự áp lực thay đổi bản thân của người trẻ LGBTQ (*)

Nhóm Người Điếc – Nghiên cứu về tình trạng việc làm của người điếc Năm 2019 tại Hà Nội (*)

Nhóm Tây Bắc – Nghiên cứu tìm hiểu vai trò của người phụ nữ La Ha tỉnh Sơn Ka trong gia đình và cộng đồng (*)

Nhóm Phú Xuyên – Nghiên cứu vấn đề trẻ khuyết tật khu vực nông thôn tiếp cận giáo dục: Góc nhìn từ thầy cô, gia đinh va trẻ khuyết tật. (*)

(*) Các báo cáo nghiên cứu trên là đồng sở hữu của nhóm tác giả và iSEE. Cá nhân/ tổ chức nào muốn sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung của bất kỳ báo cáo nào cũng cần phải có sự đồng ý của nhóm tác giả và iSEE.