Thông điệp của tổng thư ký liên hiệp quốc nhân ngày nhân quyền năm 2010

Nhân quyền là nền tảng của tự do, hòa bình, phát triển và công bằng, và là trái tim của tất cả các việc Liên hợp quốc làm trên toàn thế giới.

Luật pháp thúc đấy và bảo vệ nhân quyền không thể thiếu. Tuy nhiên các tiến bộ về nhân quyền lại nằm trong tay của con người …những người phụ nữ và nam giới dũng cảm…đang chiến đấu bảo vệ quyền của họ và của người khác…kiên quyết hiện thực hóa nhân quyền trong cuộc sống của mỗi người.

Những chiến sĩ bảo vệ nhân quyền này xứng đáng được chúng ta bày tỏ lòng kính trọng trong ngày nhân quyền năm nay!

Các chiến sĩ bảo vệ nhân quyền là những người khác nhau trong một nhóm rất đa dạng. Họ có thể là một tổ chức xã hội dân sự, một nhà báo hoặc chỉ là một công dân đơn lẻ bị thôi thúc bởi những lạm dụng diễn ra quanh họ.

Nhưng tất cả đều chia sẻ một cam kết bóc trần những sai phạm, bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất và đảm bảo những hành vi sai trái bị trừng phạt. Họ đứng dậy, lên tiếng và hôm nay họ đồng thanh vì sự tự do và nhân phẩm của con người.

Những người bảo vệ nhân quyền đóng một vai trò to lớn trong việc chống lại sự phân biệt đối xử. Họ điều tra những vi phạm và giúp nạn nhân đạt được công lý và trợ giúp.

Trên thực tế, công việc của họ thường xuyên đối mặt với nguy nan. Họ bị quấy rối, đuổi việc và bỏ tù sai trái. Ở nhiều nước, họ bị tra tấn, đánh đập và sát hại. Bạn bè và người thân trong gia đình họ cũng là mục tiêu của những quấy rối và đe dọa. Những người bảo vệ quyền phụ nữ còn phải chịu thêm nhiều rủi ro, và họ cần phải có thêm những hỗ trợ khác.

Ngày nhân quyền năm nay là dịp để chúng ta đáp lại sự dũng cảm, thành tựu của những người bảo vệ nhân quyền khắp nơi trên thế giới, và hứa làm nhiều hơn để bảo vệ công việc của họ.

Nhà nước chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc bảo vệ quyền của những chiến sĩ bảo vệ nhân quyền. Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia hãy bảo đảm quyền tự do thể hiện và quyền tự do hội họp để tạo điều kiện cho công việc của những người bảo vệ nhân quyền được thực hiện.

Khi cuộc sống của những người bảo vệ nhân quyền gặp nguy hiểm, cuộc sống của tất cả chúng ta kém an toàn hơn.

Khi tiếng nói của những người cổ vũ cho nhân quyền bị im bặt, công lý không còn nữa.

Trong ngày nhân quyền này, tất cả chúng ta hãy nhận cảm hứng từ những người đang miệt mài làm cho thế giới công bằng hơn. Chúng ta hãy ghi nhớ là mỗi người không kể lai lịch và giáo dục… đều có thể là một chiến sĩ bảo vệ nhân quyền.

Chúng ta hãy sử dụng quyền đó. Mỗi chúng ta hãy là một chiến sĩ bảo vệ nhân quyền!

Nguồn: Theo website của Liên Hiệp Quốc
Bài viết tiếp theo