Thông báo: Hội thảo quan điểm xã hội về hôn nhân đồng giới

Một báo cáo toàn diện mới về dư luận đối với hôn nhân đồng giới sẽ được trình bày và thảo luận tại Khách sạn Pullman ở số 40 phố Cát Linh vào ngày 26 tháng 3.

Bản báo cáo dựa trên một cuộc khảo sát toàn quốc mới được thực hiện tại 68 xã trên khắp cả nước. Cuộc khảo sát ghi nhận các ý kiến cá nhân về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, quyền của các đôi đồng tính và tác động xã hội tiềm tàng nếu hôn nhân đồng giới được công nhận. Nghiên cứu được thực hiện bởi iSEE cùng với sự hợp tác từ Viện Xã hội học và Viện Chiến lược và Chính sách Y tế.

Viện trưởng iSEE Lê Quang Bình phát biểu tại một hội thảo về quan hệ đồng giới năm 2013

Sau trình bày các phát hiện mới sẽ là phần thảo luận. Đương nhiên một trong số các chủ đề sẽ là dự thảo mới nhất của Luật Hôn nhân và Gia đình bởi nó liên quan tới việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Hội thảo sẽ có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, phóng viên, tổ chức xã hội dân sự, học sinh, sinh viên và các nhà hoạt động LGBT.

Sau sự kiện này, trang web sẽ có bài tổng hợp kết quả của báo cáo và đánh giá hội thảo.