[THÁNG 9/2019] NGHIÊN CỨU VIÊN CAO CẤP

iSEE là tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của mọi người, bao gồm các nhóm thiểu số. iSEE hướng đến việc thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung trong xã hội Việt Nam.

Làm việc chủ yếu ở Hà Nội, trong môi trường thân thiện, học hỏi và tôn trọng sự đa dạng, Nghiên cứu viên cao cấp thực hiện các nghiên cứu quan trọng của iSEE, đề xuất các hướng nghiên cứu mới, phổ biến các kết quả nghiên cứu, và kết nối học thuật với phát triển.

Một số nhiệm vụ chính: (Đọc đầy đủ trong Bản mô tả công việc)

. Triển khai thực hiện các nghiên cứu của iSEE với vai trò nghiên cứu viên chính;

. Đề xuất các hướng, chủ đề và phương pháp nghiên cứu mới, xây dựng các dự án nghiên cứu cụ thể; và

. Kết nối với các nhà nghiên cứu, các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước để phát triển năng lực nghiên cứu của iSEE.

Một số yêu cầu chính: (Đọc đầy đủ trong Bản mô tả công việc)

. Ít nhất bằng Thạc sỹ nghiên cứu, ưu tiên các ngành Nhân học, Xã hội học, Luật, Khoa học Chính trị và các ngành khoa học xã hội khác;

. Có tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu các đề tài xã hội;

. Có kiến thức vững chắc, kỹ năng tốt về phương pháp nghiên cứu định tính và/hoặc định lượng;

. Có kiến thức cơ bản và quan tâm sâu sắc đến các vấn đề phát triển;

. Cam kết với các giá trị, nguyên tắc và cách thức làm việc của iSEE như đa dạng văn hóa, đa dạng tính dục, tiếp cận dựa trên quyền con người; và

. Kỹ năng giao tiếp, viết và xử lý văn bản học thuật tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (thư ngỏ giới thiệu bản thân và sự quan tâm, kèm một bản CV chi tiết năng lực và kinh nghiệm) cho chị Phùng Thị Tường Vân theo địa chỉ email tuyendung@isee.org.vn

Hình thức nhận hồ sơ: Chỉ nhận qua email.

Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 30/09/2019.

Thông báo hẹn phỏng vấn: Qua email chỉ với ứng viên được chọn, tối đa 15 ngày làm việc sau hạn chót nhận hồ sơ.

— ⭑ —

Chúng tôi chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; các ứng viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được đặc biệt khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tuyển dụng dựa vào những tiêu chuẩn công bằng.

Bài viết tiếp theo