[THÁNG 9/2019] CÁN BỘ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG LÝ GIỚI

iSEE là tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của mọi người, bao gồm các nhóm thiểu số. iSEE hướng đến việc thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung trong xã hội Việt Nam.

Làm việc chủ yếu ở Hà Nội, trong môi trường thân thiện, học hỏi và đa dạng, Cán bộ chương trình Công lý Giới chịu trách nhiệm thực hiện tốt các hoạt động, dự án của cơ quan về Công lý giới: thực hiện các dự án thay đổi diễn ngôn về giới, xây dựng năng lực cho mạng lưới Wequal, nhóm hoạt động mở vì công lý giới và tự do lựa chọn.

Một số nhiệm vụ chính: (Đọc đầy đủ trong Bản mô tả công việc)

. Triển khai và giám sát hoạt động, dự án được giao trong mảng Công lý Giới về tiến độ, chất lượng và tài chính;

. Tham gia các công việc liên quan đến xây dựng và phát triển Wequal (đóng góp xây dựng chiến lược hoạt động, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý thành viên);

. Tham gia, kết nối với các mạng lưới và nhóm công tác có liên quan đến Công lý giới theo phân công cụ thể bởi Điều phối chương trìn; và

. Hỗ trợ thực hiện báo cáo dự án theo phân công.

Một số yêu cầu chính: (Đọc đầy đủ trong Bản mô tả công việc)

. Bằng Đại học, ưu tiên các ngành khoa học xã hội, phát triển, giới, truyền thông và nhân học;

. Có kinh nghiệm làm việc với các nhóm thanh niên, có kinh nghiệm làm các hoạt động liên quan tới giới, truyền thông; và

. Nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt thông thạo.

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (thư ngỏ giới thiệu bản thân và sự quan tâm, kèm một bản CV chi tiết năng lực và kinh nghiệm) cho chị Phùng Thị Tường Vân theo địa chỉ email tuyendung@isee.org.vn

Hình thức nhận hồ sơ: Chỉ nhận qua email.

Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 30/09/2019.

Thông báo hẹn phỏng vấn: Qua email chỉ với ứng viên được chọn, tối đa 15 ngày làm việc sau hạn chót nhận hồ sơ.

— ⭑ —

Chúng tôi chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; các ứng viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được đặc biệt khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tuyển dụng dựa vào những tiêu chuẩn công bằng.

Bài viết trước