Sáng kiến phụ nữ dân tộc thiểu số – nhóm Tiên Phong vì tiếng nói người dân tộc thiểu số

Với sự tài trợ và hỗ trợ từ Viện iSEE, Quỹ sáng kiến cho địa phương của Canada (CFLI) và Cơ quan Viện trợ Phát triển Ireland (Irish Aid), Mạng lưới Tiên Phong khởi xướng gần 10 sáng kiến tại địa phương nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết mà cộng đồng đang đối mặt.

Đều đặn mỗi tháng trên Fanpage iSEE và Mạng lưới Tiên Phong Việt Nam sẽ đăng Bản Tin Sáng Kiến nhằm cập nhật các hoạt động, tiến trình cũng như thành quả mà các sáng kiến đang thực hiện.

Bản tin sáng kiến Tiên Phong tháng 11/2019

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản

Mở lớp dạy hát then đàn tính

Không có mô tả ảnh.

Phát triển sản phẩm dệt thổ cẩm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Bảo tồn nhạc ngũ âm

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Bản tin sáng kiến Tiên Phong tháng 12/2019 & tháng 1/2020

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

Sáng kiến bảo tồn nhạc truyền thống của người Khmer

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Sáng kiến “Tết Mông xuống phố” 2020

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Dự án “Tết Mông xuống phố”