Những nội dung làm việc của Quốc hội XIII kỳ 7 liên quan tới LGBT

Chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII đã được Quốc hội xem xét thông qua tại phiên trù bị, ngày 20-5-2014. Trong nhiều luật được lấy ý kiến và thông qua, có một số luật liên quan tới người đồng tính, song tính và chuyển giới (“LGBT”) như quyền kết hôn, chung sống của các cặp cùng giới, quyền liên quan đến giấy tờ nhân thân và đăng ký hộ tịch của người chuyển giới, liên giới tính.

Cụ thể là:
– Luật hôn nhân và gia đình sẽ được thảo luận và thông qua.
– Luật hộ tịch và Luật căn cước công dân sẽ được thảo luận lấy ý kiến.

Nguồn: Internet

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
* Thứ ba, 27/5/2014, Chiều.

– Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi)
– Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).
* Thứ năm, 19/6/2014, Chiều.
– Biểu quyết thông qua Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

LUẬT HỘ TỊCH và LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

* Thứ tư, ngày 04/6/2014, Sáng
– Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật căn cước công dân.
– Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật căn cước công dân.
* Thứ tư, ngày 04/6/2014 , Chiều
– Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật hộ tịch.
– Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật hộ tịch.

* Thứ hai, ngày 09/6/2014, Sáng
– Thảo luận ở tổ về: + Dự án Luật căn cước công dân. + Dự án Luật hộ tịch.

* Thứ năm, ngày 19/6/2014, Sáng
– Thảo luận ở hội trường dự án Luật căn cước công dân.
* Thứ năm, ngày 19-6-2014, Chiều
– Thảo luận ở hội trường về dự án Luật hộ tịch.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII kéo dài từ ngày 20/5/2014 đến 24/6/2014.