Khảo sát về nhu cầu pháp lý của người chuyển giới (22-28/09/2014)

Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế & Môi trường ISEE đang tiến hành một khảo sát về nhu cầu pháp lý của người chuyển giới (định nghĩa là người có giới tính mong muốn không trùng với giới tính khi sinh ra, không bắt buộc đã phẫu thuật) hoặc người liên giới tính. Kết quả khảo sát được dùng cho việc vận động các quy định của Bộ luật Dân sự liên quan tới quyền đổi tên, thay đổi giới tính và thừa nhận nhân thân trên giấy tờ.

 

Khảo sát đã được thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại TP.HCM và Hà Nội từ 08-13/09/2014 và được thực hiện qua bảng hỏi trực tuyến từ ngày 22-28/09/2014. Nếu bạn là người Việt Nam, có giới tính mong muốn khác với giới tính khi sinh ra (hay còn gọi là “người chuyển giới”, không nhất thiết đã phẫu thuật) hoặc người liên giới tính, và chưa từng làm khảo sát này, xin hãy làm hoặc chia sẻ với bạn bè của mình. Thời gian làm khảo sát khoảng 10 phút.

Sau đây là link tới khảo sát trực tuyến: http://bit.ly/khaosatchuyengioi