Khảo sát Nhu cầu Lập hội của Người dân

Theo thống kê của Bộ Nội Vụ, trên cả nước có trên 52.000 hội/hiệp hội/câu lạc bộ. Nếu bao gồm các nhóm sở thích (nhóm đọc sách, chơi chim, đua xe, đi phượt, đi hỗ trợ người dân miền núi, trượt patanh, hội đồng hương/niên/ngũ…) thì con số thống kê sẽ tăng lên đáng kể. Các số liệu thống kê này thể hiện đời sống Hội phong phú của Việt Nam.

Link khảo sát https://www.surveymonkey.com/r/quyenlaphoi

Khảo sát do Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) thực hiện nhằm thu thập thêm các bằng chứng và quan điểm của người dân về quyền tự do hiệp hội. PPWG đã và đang tham gia tích cực trong tiến trình đóng góp xây dựng Luật về Hội từ năm 2015. Quan điểm của PPWG là mọi người đều có quyền tự do hiệp hội, và các cá nhân cần được đối xử bình đẳng trước pháp luật khi họ có nhu cầu lập hội, gia nhập, điều hành và ra khỏi hội. Tuy nhiên quá trình thảo luận cho dự luật thời gian qua vẫn xoay quanh các luận điểm và lý thuyết từ góc độ quản lý nhà nước mà chưa tính đến các nhu cầu thực sự của người dân Việt Nam.

PPWG khẳng định sẽ chia sẻ kết quả khảo sát tới các nhà làm luật, báo chí và bất kỳ cá nhân nào quan tâm để góp phần xây dựng một đạo luật thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do hiệp hội của người dân. Tìm hiểu thêm về PPWG tại http://ppwgvietnam.info/vi
Để hiểu rõ hơn về quyền tự do hiệp hội trước khi thực hiện khảo sát, bạn có thể tham khảo video tại đường link: https://www.youtube.com/watch?v=Lxbb8jcUHZU. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành từ 10 – 13 phút để thực hiện khảo sát.
Khi nhận được đủ số bảng trả lời theo dự kiến, chúng tôi sẽ thông báo việc đóng khảo sát cũng như thời gian công bố kết quả khảo sát. Nếu bạn quan tâm đến kết quả khảo sát có thể liên hệ qua địa chỉ email: ppwgvietnam@gmail.com sau 1/6/2016 để nhận kết quả khảo sát.