Kêu gọi Sáng kiến Nghiên cứu về Dân tộc thiểu số

Để thúc đẩy sáng kiến và quan tâm của người trẻ và người thuộc các nhóm dân tộc thiểu số đối với sự phát triển của các cộng đồng dân tộc thiểu số, iSEE sẽ hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho tối đa 3 sáng kiến nghiên cứu về dân tộc thiểu số trong năm 2016

 

Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì quyền con người, đặc biệt là quyền của các nhóm thiểu số, với sứ mệnh thúc đẩy các giá trị tự do, khoan dung và bình đẳng trong xã hội. Để đóng góp vào sự phát triển của các cộng đồng dân tộc thiểu số, iSEE đã tiến hành nhiều công trình nghiên cứu theo hướng hành động, mang tính phát hiện và tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Tại iSEE, quá trình nghiên cứu cũng được coi là quá trình nâng cao năng lực và tiếng nói của các cộng đồng, thông qua cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu nhân học.

Để thúc đẩy sáng kiến và quan tâm của người trẻ và người thuộc các nhóm dân tộc thiểu số đối với sự phát triển của các cộng đồng dân tộc thiểu số, iSEE sẽ hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho tối đa 3 sáng kiến nghiên cứu về dân tộc thiểu số trong năm 2016.

 

► TIÊU CHÍ CỦA CÁC SÁNG KIẾN NGHIÊN CỨU

• Nghiên cứu tập trung vào một vấn đề xã hội, văn hóa, kinh tế, chính trị có tính thời sự, có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống và quá trình phát triển của người dân tộc thiểu số

• Quy mô vấn đề nghiên cứu không giới hạn: có thể là vấn đề riêng của một tộc người thiểu số tại một địa phương, hoặc vấn đề chung của nhiều tộc người thiểu số trên phạm vi cả nước

• Là một nghiên cứu hành động (action research) hướng đến giải pháp và khả năng thực thi giải pháp
• Thời gian thực hiện toàn bộ nghiên cứu không quá 4 tháng, kết thúc trước ngày 15/12/2016.

► CÁCH THỨC THAM GIAiSEE kính mời các cá nhân và nhóm nghiên cứu gửi đề xuất nghiên cứu, dự trù kinh phí (có thể sử dụng mẫu đề xuất, nhưng không bắt buộc) cùng với CV chi tiết (bản – tóm tắt quá trình học tập, công tác) của nghiên cứu viên đến chị Phạm Thanh Trà tại địa chỉ email research@isee.org.vn.

• Mẫu đề xuất: bit.ly/dexuatdtts
• Tiêu đề email: Sáng kiến Nghiên cứu về dân tộc thiểu số_Tên nhóm/cá nhân tham dự
• Hạn gửi sáng kiến: 17h00 ngày 08/07/2016

► ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
• cá nhân hoặc nhóm các nhà nghiên cứu trẻ, thanh niên, sinh viên có đam mê nghiên cứu và tâm huyết với việc phát triển các cộng đồng dân tộc thiểu số, độ tuổi dưới 35

• Khuyến khích sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong nhóm nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu viên là người DTTS tại cộng đồng

• Không giới hạn nơi sinh sống

► GIẢI THƯỞNG
• 3 sáng kiến sẽ được lựa chọn để hỗ trợ thực hiện
• 20 – 60 triệu đồng sẽ được hỗ trợ cho mỗi đề xuất nghiên cứu được chấp thuận, tùy theo thời gian và quy mô tiến hành nghiên cứu

► QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN VÀ NHÓM CÓ SÁNG KIẾN
• Được nhận hỗ trợ về tài chính từ iSEE và các nhà tài trợ của iSEE
• Được nhận đào tạo và hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên môn từ các nhà nghiên cứu uy tín
• Tuân thủ quy định về đạo đức nghiên cứu và quy định tài chính của iSEE
• Hoàn thành toàn bộ nghiên cứu và các thủ tục đi kèm trước 15/12/2016
• Có báo cáo nghiên cứu và tham gia chia sẻ kết quả nghiên cứu tại các hội thảo, tọa đàm và diễn đàn phù hợp sau khi nghiên cứu hoàn thành

► TIẾN TRÌNH DỰ ÁN
• Thời hạn gửi đề xuất: 17h00 ngày 8 tháng 7 năm 2016.

• Thời hạn phản hồi của iSEE: 17h00 ngày 12 tháng 7 năm 2016.