Hội thảo đất đai, kinh tế, xã hội và văn hóa một số vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống

Sáng 21/5 tại Khách sạn Moevenpick Hà Nội, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, Viện Chính sách Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn, Bộ NN và PTNT đã tổ chức hội thảo Đất đai, sinh kế, xã hội và văn hoá ở một số vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Dự hội thảo có đồng chí Trịnh Công Khanh,  Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ chính sách dân tộc, ủy ban dân tộc; cùng các nhà khoa học, các nhà báo trong nước.

Hội thảo tập trung phân tích hiện trạng đất đai, những tranh chấp đất đai, những biến đổi về xã hội, văn hoá, sinh kế của của một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Việc chưa tính đến các đặc điểm về quan hệ sở hữu, tập tục, lối sống, thói quen và kỹ năng canh tác của động bào thiểu số tại chỗ trong những quy định của pháp luật liên quan đến đất đai là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những tác động xã hội, sinh kế và văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Các nhà khoa học cũng đã có những kết luận về ảnh hưởng của chính sách đất đai đối với đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của một số vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đồng thời cũng đưa ra các kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước trong những năm tới nhằm hạn chế những ảnh hưởng không có lợi trong chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế đối với những vùng có đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống; bên cạnh đó cần có những chính sách quết liệt hơn nữa trong việc bảo tồn và duy trì nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Hiện nay, xu thế tích tụ đất đai ngày càng lớn mặc dù có ý nghĩa nhất định về phát triển kinh tế, song đã thu hẹp không gian sống của đồng bào, đồng thời tạo ra mâu thuẫn giữa hệ thống sản xuất thâm canh và quảng canh, du canh, du cư của đồng bào. Điều đáng nói hơn từ những tác động của chính sách đất đai, xã hội đã phá vỡ môi trường văn hoá của đồng bào, các thiết chế truyền thống bị giải thể, các thoả ước cộng đồng truyền thống không còn hiệu lực, các hình thức sinh hoạt văn hoá tinh thần bị sân khấu hoá… .

Sau hội thảo, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, Viện Chính sách Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn, Bộ NN và PTNT sẽ xây dựng đề xuất góp ý sửa đổi Luật Đất đai.

Tổng hợp