Gặp gỡ lãnh đạo các tổ chức phát triển: Vì một Việt Nam cường thịnh

Tại hội thảo Gặp gỡ Lãnh đạo các Tổ chức Phát triển: Vì một Việt Nam Cường thịnh được tổ chức tại Hà Nội ngày 10/11/2012, 20 người đứng đầu 14 tổ chức phát triển Việt Nam đã thống nhất về sự cần thiết xây dựng một chiến lược truyền thông cho xã hội dân sự, dựa trên những giá trị chia sẻ trong lĩnh vực này.
Chương trình đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc Cà phê Trung Nguyên, và bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, khi họ chia sẻ với các tổ chức tham gia về kinh nghiệm làm truyền thông và quá trình vận động xã hội.
Đây là chương trình do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) khởi động, nhằm kết nối các tổ chức và tiến đến thực hiện một chiến lược truyền thông và phát triển thương hiệu chung cho các tổ chức xã hội dân sự đang hoạt động “vì một Việt Nam cường thịnh”.
Dù đó là dự án cụ thể, tổ chức, hay chiến lược, thì “động lực là quan trọng nhất, nếu mình muốn thì mình sẽ tìm được con đường và học hỏi nhanh. Tâm luôn mở và dẫn lối” – ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ.
Ông Nguyên Vũ ủng hộ việc các tổ chức tham gia đã hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội và mong muốn cùng nhau tạo ra những giá trị nhân văn cho đất nước. Tuy nhiên, ông lưu ý: “Cũng cần tư duy sáng tạo, đột phá. Nếu chỉ tư duy tuyến tính, một chiều thì khả năng đưa ra đường hướng không có”.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc Cà phê Trung Nguyên, phát biểu tại hội thảo
Trong phần giao lưu của hội thảo này, bà Vũ Kim Hạnh đã giúp lãnh đạo các tổ chức phát triển hiểu một cách cụ thể về quá trình vận động xã hội tạo ra phong trào Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, được bà sáng kiến và phát triển từ năm 1996 đến nay. Dù có nhiều thay đổi để đạt được sự lan tỏa trong xã hội, và đến năm 2010 thì phong trào này mới chính thức hoạt động dựa trên Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, bà Kim Hạnh nhấn mạnh để thành công cần có tổ chức, và “thành lập tổ chức thì hoạt động luôn cần có nguyên tắc, tôn trọng nguyên tắc đó”. Kinh nghiệm của bà Kim Hạnh mang lại những gợi ý quý báu cho việc phát triển thương hiệu tích cực của các tổ chức phát triển Việt Nam.
Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, chia sẻ kinh nghiệm vận động xã hội
Hội thảo tiếp tục diễn ra sôi nổi vào buổi chiều, với hình thức thảo luận nhóm và trình bày ý tưởng. Gặp gỡ Lãnh đạo các Tổ chức Phát triển: Vì một Việt Nam Cường thịnh kết thúc với sự thống nhất giữa những người tham gia về việc cần có một nhóm điều phối hỗ trợ xây dựng chiến lược truyền thông chung, tập huấn về xây dựng thương hiệu cho tổ chức và đặc biệt là lập ra bộ tiêu chí đánh giá tổ chức phát triển.
Thảo luận nhóm và trình bày ý tưởng