DỰ ÁN RAD – Nghiên cứu Hướng tới Chống phân biệt đối xử

Dự án RAD hướng tới xây dựng năng lực cho những người hoạt động xã hội trẻ quan tâm đến các vấn đề “phân biệt đối xử” thông qua phương pháp nghiên cứu. Tham gia vào dự án, bạn sẽ được trang bị các kiến thức về phân biệt đối xử và về quyền cũng như các công cụ để có được kỹ năng thực hiện các nghiên cứu ứng dụng về chủ đề phân biệt đối xử.

Artboard 1@2x-100

Chương trình hướng tới những ý tưởng có tính ứng dụng cao thuộc phạm vi liên quan đến cộng đồng của chính cá nhân/nhóm đề xuất cũng như hướng tới mục tiêu phục vụ cho lợi ích của cộng đồng.

Lộ trình dự kiến:
30/11/19: Workshop về Phân biệt đối xử và Xây dựng câu hỏi nghiên cứu

12/12/19: Nộp đề xuất nghiên cứu

16/12/19: Thông báo kết quả

20-22/12/19: Tập huấn Phương pháp nghiên cứu

Quyền lợi của các đề xuất được lựa chọn:
. Tập huấn về quản lý dự án và phương pháp nghiên cứu;
. Hỗ trợ chuyên môn trong suốt quá trình thực hiện, từ tháng 12/2019 – hết tháng 4/2020 (thiết kế , thực hiện nghiên cứu, phân tích số liệu và viết báo cáo);
. Hỗ trợ tối đa 20.000.000 VN/ đề xuất.

Đối tượng tham gia và tiêu chí xây dựng đề xuất:
. Các cá nhân/nhóm đã có sẵn ý tưởng nghiên cứu về Phân biệt đối xử hoặc đang thực hiện nghiên cứu về Phân biệt đối xử;
. Các cá nhân/thành viên của nhóm nằm trong lứa tuổi từ 18-40 tuổi; là các cá nhân/nhóm chịu ảnh hưởng từ vấn đề Phân biệt đối xử đó;

Tiêu chí đánh giá
. Đề xuất rõ ràng, phù hợp với các tiêu chí trên;
. Chủ đề có tính ứng dụng cao, kết quả nghiên cứu có khả năng phát triển thành dự án ứng dụng hoặc phục vụ dự án đang được triển khai;
. Ngân sách hợp lý, khả thi để đảm bảo triển khai thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch;
. Đề xuất của cá nhân/nhóm trong cộng đồng nghiên cứu về chủ đề của cộng đồng mình là một lợi thế.

Cách thức ứng tuyển:
Để đăng ký tham gia chương trình RAD – Nghiên cứu Hướng tới Chống phân biệt đối xử, các cá nhân/nhóm quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (tải mẫu tại đây: bit.ly/RAD_proposaltemplate) đến socialnetworking@isee.org.vn trước 18h ngày 12/12/2019.

Nếu có thắc mắc, câu hỏi nào, bạn hãy liên lạc với Điều phối Chương trình Kết nối xã hội – Diệp Hương (Ms.) – 024 6273 7933.