Tôi Tin Tôi Có Thể – Bản Hòa Ca Đa Sắc

Trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức quan tâm đến tham dự Chương trình “Tôi tin tôi có thể – Bản hoà ca đa sắc”, sự kiện được tổ chức bởi Nhóm Tiên phong Hành động Tiếng nói người Dân tộc thiểu số gồm đại diện cộng đồng của 19 dân tộc từ 15 tỉnh, nhằm giới thiệu sự giàu có và độc đáo của văn hoá các tộc người khác nhau trên đất nước Việt Nam. Sự kiện được đồng tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), Tổ chức Oxfam tại Việt Nam và Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng (CECEM). Chương trình mở cửa tự do.

 

Có hai quan điểm lý thuyết trái ngược nhau dẫn đến hai cách cư xử khác nhau đối với sự khác biệt và đa dạng văn hoá: “Tiến hoá luận đơn tuyến” và “Tương đối văn hoá”. Quan điểm Tiến hoá luận đơn tuyến văn hoá cho rằng “Tất cả các nền văn hóa đều phải trải qua các nấc thang tiến hoá từ thấp đến cao và văn hoá của các tộc người ở giai đoạn thấp thì lạc hậu hơn các dân tộc ở nấc thang tiến hoá cao hơn”. Quan điểm này tạo ra những chính sách phát triển không phù hợp cũng như tạo ra những đánh giá sai lệch về những thực hành văn hoá của các tộc người thiểu số , làm ảnh hưởng đến quá trình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc.

Trên thực tế, sự khác biệt và đa dạng văn hoá là sản phẩm của sự thích ứng của các tộc người đối với môi trường tự nhiên, xã hội cũng như tình cờ lịch sử. Với quan điểm như vậy, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) đã khẳng định: “ Đa dạng văn hóa tạo nên một thế giới giàu có và đa dạng, một thế giới làm tăng sự lựa chọn, nuôi dưỡng khả năng và giá trị của con người, do đó là suối nguồn của sự phát triển bền vững cho các cộng đồng, con người và dân tộc.”

Chính vì vậy, sự khác biệt và đa dạng văn hoá phải được nhìn nhận dưới quan điểm Tương đối văn hoá, theo đó, mỗi truyền thống văn hoá đều có giá trị bình đẳng như nhau, không có sự cao thấp mà chỉ có sự khác biệt.

Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị đến với chương trình
“Tôi tin tôi có thể – Bản hoà ca đa sắc”
để thêm thấu hiểu và trân trọng giá trị của mỗi nền văn hoá.
ĐĂNG KÝ THAM GIA TẠI ĐÂY

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 1: Biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn hoá “Bản hoà ca đa sắc”
Thời gian: 18h ngày 16/10/2015
Địa điểm: Rạp Công nhân, số 42 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chương trình (dự kiến):
Nghi lễ:
– Ching A Ráp – Đing Năm (Dân tộc Ê Đê tại Đắk Lắk)
– Thầy Mo (Dân tộc Mường tại Thanh Hóa)
– Múa Xa – Dăm (Múa trống Chhay dam) (Dân tộc Khơmer tại Sóc Trăng)
Giao duyên:
– Múa khèn – Khèn lá – Khèn Môi – Đàn Nhị (Dân tộc H’Mông tại Lào Cai, Hà Giang và Đăk Nông)
– Dân ca quan họ Bắc Ninh (Dân tộc Kinh tại Bắc Ninh)
– Hát Lượn (Dân tộc Dao tại Bắc Cạn)
– Hát Như Nhan (Dân tộc Tày tại Lạng Sơn)
Trò chuyện: Tiến hoá văn hoá và Đa dạng văn hoá
Lễ hội:
– Hát Then lập xuân (Dân tộc Tày tại Bắc Cạn)
– Điệu nhảy Tắc Xình (Dân tộc Sán Chay tại Thái Nguyên)
– Múa vui ngày hội (Dân tộc Pà Thẻn tại Hà Giang)
– Múa khăn Piêu – Múa Then (Dân tộc Thái tại Điện Biên và Yên Bái)
– Ching Kram (Dân tộc Ê Đê tại Đăk Lăk)
– “Giã gạo” – Múa và biểu diễn Mã La (Dân tộc Raglai tại Ninh Thuận)
– Vũ Điệu làng Chăm (Múa và biểu diễn trống Ghinăng) (Dân tộc Chăm tại Ninh Thuận)
– Múa Cồng Chiêng (Dân tộc M’Nông tại Quảng Sơn, Đăk Nông)
– Xiên Tiền (Dân tộc H’Mông tại Đăk R’Măng, Đăk Nông)
– Khua Luống (Dân tộc Thái tại Đăk R’Măng, Đăk Nông)

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 2: Đối thoại mở: “Liệu miền núi có cần “tiến kịp” miền xuôi?”
Thời gian: 8h30 – 11h30, ngày 17/10/2015
Địa điểm: Nhà khách Quân đội, 33C Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chương trình (dự kiến):
8.30 – 9.00: Đón khách
9.00 – 9.05: Khai mạc
9.05 – 9.40: Chia sẻ: Quan điểm Tiến hóa đơn tuyến văn hoá và quan điểm Đa dạng văn hoá trong xây dựng và thực hiện chính sách với cộng đồng DTTS
– Nhà nghiên cứu: Tiến sĩ Hoàng Cầm, Viện Nghiên cứu Văn hoá, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam
– Chuyên gia xây dựng chính sách: Ông Trương Văn Tỵ, Vụ trưởng Vụ Dân tộc – Tôn giáo, Ban chỉ đạo Tây Nguyên
9.40-10.00: Thảo luận mở: Những kinh nghiệm thực tế
10.00 – 10.15: Nghỉ giải lao
10.15 – 10.55: Tọa đàm bàn tròn: Vận dụng quan điểm Tương đối văn hóa trong thực tế
– Tôi tin Tôi có thể – cách làm tại địa phương (Bà Vi Thị Thanh – Dân tộc Thái, Đăk Nông)
– Dự án đồng nghiên cứu tại Lào Cai (Ông Má A Pho, Dân tộc H’Mông, Lào Cai)
– Ts. Trần Hữu Sơn, Phó chủ tịch Hội văn nghệ dân gian Việt Nam – Nguyên Giám đốc Sở Văn hoá, Thông tin và Du lịch, Tỉnh Lào Cai
– Ông Đặng Cảm, Chủ tịch Hội nông dân Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đắk Lắk
10.55 – 11.20: Thảo luận mở: Khả năng áp dụng tiếp cận Đa dạng văn hoá ở địa phương
11.20 – 11.30: Bế mạc

Thông tin thêm xin liên hệ chị Nguyễn Bích Phương theo địa chỉ email dangky@isee.org.vn hoặc số điện thoại 04 62737935 (máy lẻ 109).