Chia sẻ thông tin về ASEAN và các cơ chế thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) và Nhóm Công tác về sự tham gia của người dân (PPWG) phối hợp tổ chức buổi “Chia sẻ thông tin về sự tham gia của các tổ chức nhân dân và các tổ chức phi chính phủ vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.” Mục đích của cuộc họp nhằm tạo điều kiện để đại diện các cơ quan phụ trách một số lĩnh vực hợp tác trong ASEAN của chính phủ Việt Nam và đại diện các tổ chức nhân dân và các tổ chức phi chính phủ trao đổi những thông tin cập nhật về tình hình hợp tác ASEAN; thảo luận về các cơ chế như Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF), Ủy ban liên chính phủ ASEAN về quyền con người (AICHR), Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em (ACWC) và Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN (ADHR) và cơ hội hợp tác và sự tham gia của các tổ chức nhân dân, các tổ chức phi chính phủ vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN.
Dự kiến thời gian: 08h30 – 13h00, thứ Năm, ngày 02/02/2012 (sau buổi họp mời các đại biểu dùng cơm trưa).
Địa điểm: Hội trường 2A, 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
Ban Tổ chức trân trọng kính mời đại diện các tổ chức quan tâm đăng ký tham dự họp.
Đề nghị các tổ chức khẳng định sự tham dự trước ngày 16/01/2012 qua:
– Chị Vũ Phương Thảo tại vpthao@isee.org.vn.
– Chị Lê Thị Ngoan tại ngoanle08@gmail.com.
Thư mời dự họp chính thức sẽ được gửi sau khi Ban Tổ chức nhận được đăng ký tham dự của Quý Tổ chức.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Tổ chức.
Ban Tổ Chức Cuộc Họp
Bài viết tiếp theo