Thành viên

LÊ QUANG BÌNH

Thành Viên Hội Đồng Viện

NGUYỄN THỊ BÍCH TÂM

Thành Viên Hội Đồng Viện

PHẠM CHI LAN

Thành Viên Hội Đồng Viện

KOO NEEFJES

Chủ Tịch Hội Đồng Viện

TIMOTHY EDWARD MCGRATH

Thành Viên Hội Đồng Viện

LƯƠNG THẾ HUY

Viện Trưởng

BÙI THỊ THU HÀ

Phó Viện Trưởng

NGUYỄN BẢO NGOC

Cán Bộ Chương Trình Dân Tộc Thiểu Số

HOÀNG CẦM

Tư Vấn Viên Nghiên Cứu

NGUYỄN THU NAM

Tư Vấn Viên Nghiên Cứu

PHẠM QUỲNH PHƯƠNG

Tư Vấn Viên Nghiên Cứu

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

Kế Toán Trưởng

NGUYỄN THỊ MẾN

Cán Bộ Tài Chính Chương Trình

NGUYỄN THÙY LINH

Điều Phối Viên Chương Trình Dân Tộc Thiểu Số

NGUYỄN VŨ HẢI

Trợ Lý Chương Trình Dân Tộc Thiểu Số

VƯƠNG KHẢ PHONG

Cán Bộ Chương Trình Quyền LGBT

DƯƠNG KHÁNH HUYỀN

Cán Bộ Chương Trình Dân Tộc Thiểu Số

VŨ THU PHƯƠNG

Thực Tập Sinh Truyền thông

TRẦN AN BÌNH

Cán Bộ Truyền Thông

HOÀNG GIANG SƠN

Điều Phối Chương Trình Công Lý Giới

ĐỖ QUỲNH ANH

Nghiên Cứu Viên

TRẦN NHẬT QUANG

Thực Tập Sinh Chương Trình LGBT

PHÙNG THỊ TƯỜNG VÂN

Nhân Viên Hành Chính

NGUYỄN DIỆP HƯƠNG

Cán Bộ Chương Trình Kết Nối Xã Hội

PHÙNG THỊ NGẦN

Cán Bộ Chương Trình Công Lý Giới

LƯƠNG THỊ VÂN HÀ

Trợ Lý Nghiên Cứu