Bản hòa ca Đa sắc của Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

Hà Nội 16/10/2015 – Tôi tin Tôi có thể – Bản hòa ca đa sắc là tên gọi chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn và độc đáo hiếm có, quy tụ gần 200 người dân thuộc 19 nhóm dân tộc cả thiểu số và đa số từ 15 tỉnh thành trên cả nước. Họ là những người dân bình thường đang thực hành và lưu giữ giá trị văn hóa các dân tộc, và cũng chính là những người thể hiện đầy cảm xúc các tác phẩm kết tinh của nền văn hóa đó trên sân khấu rạp Công Nhân, Tràng Tiền, Hà Nội.

Trong kho tàng văn hóa, văn nghệ dân gian của các dân tộc đều có các tác phẩm dùng trong hội hè, trong giao duyên và phục vụ nghi lễ. Chương trình Tôi tin Tôi có thể – Bản hòa ca đa sắc cũng được cấu trúc với 3 phần chính này, thể hiện nét chung và nét riêng đặc sắc của các nền văn hóa. Với khả năng trình diễn xuất sắc và niềm tự hào về cộng đồng mình, những người dân bình thường – chủ nhân các nền văn hóa đã chứng minh văn hóa không có cao thấp mà chỉ có đa dạng và khác biệt, tất cả các nền văn hóa đều bình đẳng và đều có giá trị riêng, tạo thành vẻ đẹp chung của văn hóa Việt Nam.

Ẩn trong văn hóa là câu chuyện về triết lý phát triển đối với các dân tộc cả thiểu số và đa số. Nếu cho rằng văn hóa có cao có thấp, có tiến bộ và có lạc hậu sẽ dẫn đến sự áp đặt, xa rời thực tế vì tin rằng dân tộc “lạc hậu” cần phải học theo dân tộc “tiến bộ” mới có thể phát triển. Ngược lại, nếu tôn trọng các nền văn hóa, thấu hiểu rằng sự khác biệt và đa dạng văn hoá là sản phẩm của sự thích ứng của các tộc người đối với môi trường tự nhiên, xã hội cũng như tình cờ lịch sử, thì sẽ có những chính sách phát triển phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy được nội lực tộc người. “Bản hòa ca đa sắc” của các dân tộc Việt Nam chính là thông điệp về sự trân trọng mọi nền văn hóa để thúc đẩy phát triển từ bên trong mỗi cộng đồng.

Chương trình Tôi tin Tôi có thể là chương trình thường niên do mạng lưới các đại diện dân tộc thiểu số cùng với Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM) và Oxfam phối hợp tổ chức.

Một số hình ảnh của buổi biểu diễn:

Dân ca quan họ Bắc Ninh (Dân tộc Kinh tại Bắc Ninh)
Gọi hồn theo điệu Ru Răm (Dân tộc Pakoh tại Quảng Trị)
Múa và đánh Xa Dăm trong nghi lễ cúng chùa của người Khmer ở Sóc Trăng
Thổi Đinh Năm và chơi Ching Kram (Dân tộc Ê Đê tại Đăk Lăk)
Múa khăn Piêu (Dân tộc Thái tại Yên Bái)
Múa Xiên Tiền (Dân tộc H’Mông tại Đăk Nông)
Hát Then lập xuân (Dân tộc Tày tại Bắc Kạn)
Tiết mục kết hợp hát nhạc Trịnh với Đàn Tính
Điệu nhảy Tắc Xình (Dân tộc Sán Chay tại Thái Nguyên)
Mùa vui ngày hội (Dân tộc Pà Thẻn tại Hà Giang)
Vũ Điệu làng Chăm (Múa và biểu diễn trống Ghinăng) (Dân tộc Chăm tại Ninh Thuận)
“Giã gạo” – Múa và biểu diễn Mã La (Dân tộc Raglai tại Ninh Thuận)
Múa Cồng Chiêng (Dân tộc M’Nông tại Quảng Sơn, Đăk Nông)
Khua Luống (Dân tộc Thái tại Đăk R’Măng, Đăk Nông)
Bài viết tiếp theo