ỦNG HỘ

“KÌ THỊ, ĐỊNH KIẾN VỚI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI VIỆT NAM” – NGHIÊN CỨU TIÊN PHONG CỦA VIỆN iSEE VỀ VẤN ĐỀ KỲ THỊ, ĐỊNH KIẾN VỚI NGƯỜI DTTS

string(5) "
"
array(4) {
 ["post_type"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(4) "post"
  [1]=>
  string(7) "library"
 }
 ["paged"]=>
 int(1)
 ["posts_per_page"]=>
 string(2) "10"
 ["tax_query"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["taxonomy"]=>
   string(8) "category"
   ["field"]=>
   string(7) "term_id"
   ["terms"]=>
   int(27)
  }
 }
}
string(6) "
"

Sống cuộc sống của mình

Sống cuộc sống của mình Nghiên cứu định tính tại Hà Nội, Huế và TP.HCM về trải nghiệm và suy nghĩ của LGBT trẻ với công khai xu…