50 triệu cho Sáng kiến thúc đẩy Công lý giới và Tự do lựa chọn!

Là nhóm hoạt động mở vì Công lý giới và Tự do lựa chọn, WEQUAL tin rằng những ý tưởng lớn có thể đến từ bất cứ đâu, một cá nhân tích cực, một mạng lưới đang hoạt động hay một nhóm nhỏ đang âm thầm thực hiện các dự án của mình; và đó chính là lý do Quỹ sáng kiến Wequal – Wequal’s Grants ra đời.

 

Bạn cảm thấy mình có quan tâm đến vấn đề công lý giới, mong muốn thúc đẩy xã hội hướng tới Tự do lựa chọn cho tất cả mọi người, với sự ủng hộ của cả gia đình và cộng đồng, vượt qua các rào cản về giới để con người phát triển tối đa theo tiềm năng và lựa chọn của mình. Bạn có nhiệt huyết, có ý tưởng nhưng chưa có đủ nguồn lực về con người, kinh phí cũng như chuyên môn để thực hiện?

Quỹ sáng kiến Wequal – Wequal’s Grants ra đời với mục đích tạo cơ hội đề các ý tưởng thúc đẩy Công lý giới đến từ cá nhân, nhóm tổ chức hay các mạng lưới hoạt động vì quyền con người cũng như bình đẳng giới được hỗ trợ thực hiện.

► Đối tượng
Quỹ sáng kiến dành cho các ý tưởng, dự án phi lợi nhuận có thời gian thực hiện từ 15/09/2017 đến 28/02/2018 tại 61 tỉnh thành của Việt Nam. Mức hỗ trợ dao động tùy theo quy mô, mức độ ảnh hưởng, tính mới mẻ, tính khả thi, khả năng duy trì… Quỹ sáng kiến WEQUAL sẽ hỗ trợ từ 5 đến 10 sáng kiến với giá trị từ 20 triệu đến 50 triệu/sáng kiến

 

► Quyền lợi khi tham dự
• Được tài trợ kinh phí thực hiện sáng kiến
• Được hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia về giới, truyền thông và vận động xã hội để hoàn thiện nội dung và hình thức hoạt động
• Quảng bá hoạt động qua các kênh thông tin của WEQUAL (báo chí, truyền thông xã hội, sự kiện chung)
• Tham gia các hoạt động công cộng, nghiên cứu thực tế, các khóa tập huấn kỹ năng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ của WEQUAL
• Kết nối với các nhóm, cá nhân, thành phần xã hội khác để tạo hiệu ứng lớn hơn trong một phong trào xã hội về công lý giới.

 

► Năm nay WEQUAL kêu gọi các sáng kiến thay đổi xã hội tập trung vào:
• Xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới thể hiện ở các cấp độ cá nhân, cộng đồng, xã hội và chính sách
• Thúc đẩy con người phát triển theo khát vọng tự thân, tăng khả năng lựa chọn và sự ủng hộ của gia đình, cộng đồng với các lựa chọn đó, vượt qua các khuôn mẫu giới
• Thực hành tự do và bình đẳng các trong các mối quan hệ

 

► Quy trình nộp và đánh giá đề xuất dự án:
• 15/08/2017 – 03/09/2017: Nộp đề xuất dự án theo mẫu bit.ly/wequalgrants_maudexuat
• 03/09/2017 – 05/09/2017: BGK chấm điểm đề xuất
• 06/09/2917 – 07/09/2017: Công bố kết quả Vòng đề xuất dự án
• 11/09/2017 – 12/09/2017: Tổ chức trình bày dự án
• 15/09/2017 – 16/09/2017: Thông báo kết quả cuối cùng

 

► Tiêu chí đánh giá
Tính rõ ràng/Phù hợp
Tính sáng tạo
Tính bền vững/Có thể phát triển
Phân tích nhu cầu
Ngân sách hợp lý
Đo lường kết quả và tác động

 

Thông tin chi tiết bạn có thể xem tại bit.ly/wequalgrants_info
Mọi thắc mắc xin liên hệ Điều phối chương trình của WEQUAL tại địa chỉ email hgson@isee.org.vn hoặc hotline 0129 639 6071 (Mr. Sơn)