Tên tiếng Việt: Viện Nghiên cứ Xã hội, Kinh tế và Môi trường
Tên tiếng Anh: Institute for Studies of Society, Economy and Environment
Tên viết tắt: iSEE
Ngày thành lập: 17/07/2007
Giấy phép: Số A650
Viện trưởng: Lê Quang Bình
Lĩnh vực hoạt động: Dân tộc thiểu số, LGBT, xã hội dân sự
Địa bàn hoạt động: Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 203, tòa nhà Lake View, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 6273 7933
Fax: +84 4 6273 7936
Email: isee@isee.org.vn
Website: isee.org.vn