Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường
Institute for Studies of Society, Economy and Environment (iSEE)

Địa chỉ

Phòng 203, tòa nhà Lake View,
D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
ĐT: +84 4 6273 7933.
F: +84 4 6273 7936.
E: isee@isee.org.vn.
W: isee.org.vn.

Form liên hệ

Bản đồ