iSEE là tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của mọi con người, bao gồm cả những nhóm thiểu số. iSEE hướng đến việc thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung trong xã hội Việt Nam.
Nếu bạn là một người ủng hộ các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung, có thể bạn rất thích hợp cho công việc này. Làm việc chủ yếu ở Hà Nội, trong môi trường iSEE thân thiện, học hỏi và đa dạng, Cán bộ Chương trình Công lý Giới thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức công chúng, xây dựng và kết nối cộng đồng ủng hộ bình đẳng và công lý giới trên toàn Việt Nam.


► Một số nhiệm vụ chính: (Đọc đầy đủ trong Bản mô tả công việc)
- Điều phối và triển khai các hoạt động của chương trình công lý giới, bao gồm các hoạt động truyền thông và vận động công chúng (lên kế hoạch, thực hiện, báo cáo
kết quả) vì mục tiêu thúc đẩy công lý giới và tự do lựa chọn
- Làm việc với báo chí, tham gia xây dựng nội dung truyền thông và duy trì quan hệ đối tác với các cơ quan truyền thông về chủ đề Giới
- Tham gia xây dựng, hỗ trợ và vận hành WEQUAL – Nhóm làm việc mở vì Công lý giới và Tự do lựa chọn
- Tham gia xây dựng chiến lược và phát triển chương trình dài hạn về Công lý Giới của iSEE

Một số yêu cầu chính: (Đọc đầy đủ trong Bản mô tả công việc)
- Ít nhất bằng Đại học, ưu tiên các ngành Giới, Báo chí – Truyền thông, Luật, Nhân học, Phát triển, và các ngành khoa học xã hội khác
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm (qua công việc hay trải nghiệm) trong lĩnh vực phát triển, quyền của các nhóm thiểu số hoặc các vấn đề xã hội liên quan;
- Kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh
- Kỹ năng viết và xử lý văn bản tốt, bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh
- Có kinh nghiệm làm việc với báo chí, truyền thông đại chúng, thành thạo các kỹ năng truyền thông xã hội

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (thư ngỏ giới thiệu bản thân và sự quan tâm, kèm một bản CV chi tiết năng lực và kinh nghiệm) cho chị Phạm Minh Châu theo địa chỉ email: tuyendung@isee.org.vn
- Hình thức nhận hồ sơ: Chỉ qua email
- Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 07/08/2017
- Hình thức thông báo kết quả: Qua email với ứng viên được chọn

Bản mô tả công việc: http://bit.ly/GJPO_Vie

----
Chúng tôi chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; các ứng viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được đặc biệt khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tuyển dụng dựa vào những tiêu chuẩn công bằng.