Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) là một tổ chức khoa học và công nghệ. Chúng tôi hoạt động vì quyền của các nhóm thiểu số trong xã hội, nhằm hướng đến một xã hội văn minh, thịnh vượng, tự do, bình đẳng, nơi mọi người được đối xử công bằng và những giá trị nhân bản được tôn trọng.

iSEE tôn vinh sự đa dạng bởi khác biệt tạo nên một cuộc sống muôn màu thú vị. Qua công việc của mình, iSEE thúc đẩy việc đề cao những giá trị nhân văn, không kỳ thị các nhóm thiểu số, trong đó có cộng đồng các dân tộc thiểu số, những người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam.

iSEE đấu tranh vì quyền con người vì ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng, quyền được yêu thương và mưu cầu hạnh phúc. iSEE kêu gọi mọi người nâng cao ý thức, biết trân trọng vai trò, giá trị và tiếng nói của từng thành viên trong xã hội dù họ là ai, là thiểu số hay đa số, là đồng tính hay dị tính.

iSEE trân trọng mọi nền văn hóa bởi mỗi nền văn hóa đều có giá trị độc đáo riêng. iSEE khuyến khích niềm tự hào về giá trị văn hóa và vẻ đẹp độc đáo của từng nhóm thiểu số ở Việt Nam. iSEE kêu gọi xã hội tôn trọng và không áp đặt các giá trị văn hóa, vì mỗi nền văn hóa đều là khởi nguồn cho mọi giao lưu, đổi mới và sáng tạo. Cũng nhờ đó, các nền văn hóa trở nên phong phú hơn.

iSEE khuyến khích tự do thể hiện vì nó đem lại sự tự tin, sức sáng tạo và để những trái tim đến gần nhau hơn. iSEE cổ vũ việc thể hiện chính mình, mở rộng tấm lòng, hòa nhập với cộng đồng, chia sẻ và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Việc thể hiện cũng chính là cơ sở giúp mọi người hiểu rõ hơn về nhau, thúc đẩy học hỏi, chia sẻ và cùng mưu cầu hạnh phúc.