iSEE

Thông Báo

Dân Tộc Thiểu Số

Mời tham dự Hội thảo "Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam"

Mời tham dự Hội thảo "Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam"

Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, và Bộ môn Nhân học - trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trân trọng kính mời quý vị đại biểu tới dự hội thảo “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam”. Hội thảo này nhằm mục tiêu tạo ra một diễn đàn mở để các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và người làm công tác phát triển chia sẻ những ý tưởng, phát hiện và phương pháp liên quan đến cách tiếp cận nhân học và nghiên cứu cùng cộng đồng trong phát triển vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, đồng thời thảo luận về các hướng ứng dụng nhân học trong thời gian tới.

LGBT

Xã Hội Dân Sự

PPWG tham gia góp ý
cho Bộ tư pháp về Luật tiếp cận thông tin

PPWG tham gia góp ý cho Bộ tư pháp về Luật tiếp cận thông tin

Ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2014, Bộ tư pháp đã tổ chức tham vấn các Bộ, ban ngành và các tổ chức liên quan về dự thảo Luật tiếp cận thông tin. Đây là hoạt động triển khai quyền tiếp cận thông tin được ghi trong điều 25 Hiến pháp, và Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật và pháp lệnh sửa đổi cho năm 2015-2016. Hội thảo tập trung thảo luận về phạm vi thông tin được tiếp cận và hạn chế tiếp cận. Nguyên thứ trưởng Bộ tư pháp Hoàng Thế Liên chủ trì Hội thảo.

Tiêu Điểm

KHÁT KHAO CON CHỮ CỦA MÌNH - TIẾNG NÓI CỦA CỘNG ĐỒNG
NGƯỜI MÔNG

KHÁT KHAO CON CHỮ CỦA MÌNH - TIẾNG NÓI CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MÔNG

Sáng ngày 13/12/2014, iSEE phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức hội thảo “Chữ Mông ở Việt Nam: Thực trạng sử dụng, phổ biến và vai trò trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” diễn ra tại thành phố Lào Cai. Hội thảo đã nhận được sự tham gia đông đảo của nhiều nhà nghiên cứu, cán bộ các cơ quan quản lý của trung ương và địa phương công tác trong lĩnh vực dân tộc thiểu số và những người dân quan tâm tới vấn đề chữ viết cho người Mông.

Video