iSEE

Thông Báo

Dân Tộc Thiểu Số

Mời tham dự Hội thảo "Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam"

Mời tham dự Hội thảo "Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam"

Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, và Bộ môn Nhân học - trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trân trọng kính mời quý vị đại biểu tới dự hội thảo “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam”. Hội thảo này nhằm mục tiêu tạo ra một diễn đàn mở để các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và người làm công tác phát triển chia sẻ những ý tưởng, phát hiện và phương pháp liên quan đến cách tiếp cận nhân học và nghiên cứu cùng cộng đồng trong phát triển vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, đồng thời thảo luận về các hướng ứng dụng nhân học trong thời gian tới.

LGBT

Xã Hội Dân Sự

Kết quả Vòng Sơ khảo Giải Báo Chí Đồng Hành Cùng Phát Triển 2014

Kết quả Vòng Sơ khảo Giải Báo Chí Đồng Hành Cùng Phát Triển 2014

Sau một thời gian làm việc công tâm và khẩn trương, với những tiêu chí rõ ràng và cơ chế chấm điểm khoa học, Ban giám khảo đã thống nhất lựa chọn 36 tác phẩm dự thi xuất sắc nhất lọt vào vòng 2: Vòng Chung khảo và xét giải chính thức. Đây cũng là thời điểm nước rút để công chúng tích cực bình chọn cho những tác phẩm mình yêu thích nhất về chủ đề "Sống Tử Tế" trên website donghanhcungphattrien.vn

Tiêu Điểm

Đăng ký khóa học "Người khởi xướng" về vận động chính sách cho cộng đồng LGBT

Đăng ký khóa học "Người khởi xướng" về vận động chính sách cho cộng đồng LGBT

Công việc vận động chính sách liên quan tới người đồng tính, song tính và chuyển giới (“LGBT”) ngày càng được quan tâm và mở rộng ra nhiều lĩnh vực, từ mức độ cá nhân cho tới mức độ nhà nước. Vận động chính sách, theo nghĩa rộng, là việc thúc đẩy sự bao chứa, bình đẳng, không phân biệt đối xử và tinh thần vì cộng đồng. Những người làm công việc vận động gợi cảm hứng cho các tiến trình thay đổi xã hội từ cộng đồng, mà chúng tôi gọi họ là: Người khởi xướng.

Video