iSEE

Thông Báo

Dân Tộc Thiểu Số

Mời tham dự Hội thảo "Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam"

Mời tham dự Hội thảo "Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam"

Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, và Bộ môn Nhân học - trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trân trọng kính mời quý vị đại biểu tới dự hội thảo “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam”. Hội thảo này nhằm mục tiêu tạo ra một diễn đàn mở để các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và người làm công tác phát triển chia sẻ những ý tưởng, phát hiện và phương pháp liên quan đến cách tiếp cận nhân học và nghiên cứu cùng cộng đồng trong phát triển vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, đồng thời thảo luận về các hướng ứng dụng nhân học trong thời gian tới.

LGBT

Xã Hội Dân Sự

Tử tế và Âm nhạc

Tử tế và Âm nhạc

Tối ngày 14/9/2014, món quà âm nhạc “Fairy Night” với sự tham gia của Dàn hợp xướng Miracle Choir và nhạc sỹ, ca sỹ Đinh Kai đã đến với công chúng tại Rạp Thanh niên, 37 Trần Bình Trọng, Hà Nội. Đêm nhạc là một trong các sự kiện của “Tuần Tử Tế +”, chuỗi sự kiện tổ chức bởi Viện iSEE, Tổ chức A4F và Trung tâm CECEM nhằm khơi gợi các giá trị tốt đẹp trong xã hội và khuyến khích những hành động tử tế.

Tiêu Điểm

Đăng ký khóa học "Người khởi xướng" về vận động chính sách cho cộng đồng LGBT

Đăng ký khóa học "Người khởi xướng" về vận động chính sách cho cộng đồng LGBT

Công việc vận động chính sách liên quan tới người đồng tính, song tính và chuyển giới (“LGBT”) ngày càng được quan tâm và mở rộng ra nhiều lĩnh vực, từ mức độ cá nhân cho tới mức độ nhà nước. Vận động chính sách, theo nghĩa rộng, là việc thúc đẩy sự bao chứa, bình đẳng, không phân biệt đối xử và tinh thần vì cộng đồng. Những người làm công việc vận động gợi cảm hứng cho các tiến trình thay đổi xã hội từ cộng đồng, mà chúng tôi gọi họ là: Người khởi xướng.

Video