iSEE

Thông Báo

Dân Tộc Thiểu Số

Mời gửi bài tham dự Hội thảo “Nghiên cứu cùng cộng
đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam”

Mời gửi bài tham dự Hội thảo “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam”

Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và Bộ môn Nhân học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu và cán bộ làm công tác phát triển trong các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế tại Việt Nam gửi bài đóng góp cho hội thảo “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam”

LGBT

Mời tham dự Hội thảo "Chuyển giới: Người vô hình trong pháp luật Việt Nam"

Mời tham dự Hội thảo "Chuyển giới: Người vô hình trong pháp luật Việt Nam"

Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế, Môi trường (iSEE) kính mời các nhà làm luật, cán bộ nhà nước, chuyên gia pháp lý, những người quan tâm và cộng đồng người chuyển giới tham gia hội thảo “Chuyển giới: Người vô hình trong pháp luật Việt Nam – Một số đề xuất liên quan tới quyền nhân thân trong Bộ luật Dân sự”.

Xã Hội Dân Sự

Lễ phát động Giải báo chí Đồng hành cùng phát triển 2014

Lễ phát động Giải báo chí Đồng hành cùng phát triển 2014

Ngày 20/6/2014, bảy mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự (PPWG, CCWG, EMWG, CIFPEN, GENCOMNET, GPAR, SRA) đã chính thức khởi động Giải báo chí Đồng hành cùng phát triển lần thứ 2 với chủ đề “Sống tử tế”. Giải nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí hay nhất về những hành động tử tế trong các lĩnh vực khác nhau, do các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Nhà nước, các cá nhân hoặc nhóm các cá nhân thực hiện.

Tiêu Điểm

iSEE phát biểu về quyền LGBT ở Việt Nam tại phiên thông qua báo cáo UPR Việt Nam

iSEE phát biểu về quyền LGBT ở Việt Nam tại phiên thông qua báo cáo UPR Việt Nam

Vào ngày 20/6/2014 tại Geneva, Thụy Sĩ, trong phiên họp thứ 26, Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên làm việc thông qua Báo cáo Kiểm điểm Định kỳ (UPR) chu kỳ 2 của Việt Nam. Trong số 227 khuyến nghị được hơn 100 quốc gia đưa ra, Chính phủ Việt Nam đã chấp thuận 182 khuyến nghị và cam kết thực thi, trong đó có khuyến nghị của Chi-lê yêu cầu ban hành một luật chống phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới. Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) và Hiệp hội Đồng tính Quốc tế (ILGA) đã có bài phát biểu chung trong phiên họp này.

Video