iSEE

Thông Báo

Dân Tộc Thiểu Số

"Tôi tin, tôi có thể"

"Tôi tin, tôi có thể"

Thay đổi cách thức và phương pháp tiếp cận, bằng việc trao vào tay những người dân tộc thiểu số phương tiện để họ tự tìm hiểu, ghi nhận về phong tục, tập quán của địa phương mình, nhiều dự án đã giúp bà con dân tộc thiểu số (DTTS) tự hào với văn hóa của mình, để từ đó tự tin, chủ động gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ.

LGBT

"Những ngăn tủ" - Trưng bày hiện vật và câu chuyện của người LGBT

"Những ngăn tủ" - Trưng bày hiện vật và câu chuyện của người LGBT

CCIHP, CSAGA, iSEE, với sự hỗ trợ của UNESCO, Viện Thụy Điển, Bảo tàng Unstraight cùng một số bảo tàng, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và Thụy Điển, đang tổ chức trưng bày "NHỮNG NGĂN TỦ", triển lãm các hiện vật và câu chuyện của người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam.

Xã Hội Dân Sự

Hỗ trợ các sáng kiến của thanh niên

Hỗ trợ các sáng kiến của thanh niên

Song song với các dự án, hàng năm iSEE đều dành một phần nguồn lực để hỗ trợ các nhóm thanh niên biến những ý tưởng trên giấy thành những hoạt động thực tế góp phần giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong xã hội.

Tiêu Điểm

BUBU - Thị trấn của tự do, khoan dung và bình đẳng

BUBU - Thị trấn của tự do, khoan dung và bình đẳng

Nhân Ngày Quốc tế chống kì thị người đồng tính, song tính và chuyển giới (IDAHOT) 17/5, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) cùng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UN) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) mang đến cho công chúng một "thị trấn" của sự tự do, khoan dung và bình đẳng mang tên "BUBU Town", BUBU là viết tắt của "Be Unique. Be U" hay "Tôi độc nhất. Tôi là Tôi."

Video