iSEE

Thông Báo

Dân Tộc Thiểu Số

Mời gửi bài tham dự Hội thảo “Nghiên cứu cùng cộng
đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam”

Mời gửi bài tham dự Hội thảo “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam”

Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và Bộ môn Nhân học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu và cán bộ làm công tác phát triển trong các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế tại Việt Nam gửi bài đóng góp cho hội thảo “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam”

LGBT

iSEE chia sẻ về truyền thông xã hội với các liên minh

iSEE chia sẻ về truyền thông xã hội với các liên minh

Ngày 6 đến 7/8/2014 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Tổ chức OXFAM tại Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn về truyền thông xây dựng thương hiệu, kỹ năng làm việc với báo chí và sử dụng mạng xã hội cho việc vận động chính sách. Hội thảo có sự tham gia của hơn 60 đại diện tới từ 6 liên minh đang hợp tác làm việc trong các vấn đề phát triển như lúa gạo, đất đai, y tế...

Xã Hội Dân Sự

Vai trò của các tổ chức xã hội trong
quá trình xây dựng pháp luật

Vai trò của các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng pháp luật

Ngày 22 tháng 8 năm 2014, ông Lê Quang Bình, Viện trưởng iSEE đã trình bày về kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong việc góp ý cho Hiến pháp 1992 và Luật hôn nhân gia đình tại Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật và giám sát việc thực thi” do Viện nghiên cứu lập pháp tổ chức.

Tiêu Điểm

Hậu UPR: Cơ
hội hợp tác cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và Chính phủ vì quyền con
người

Hậu UPR: Cơ hội hợp tác cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và Chính phủ vì quyền con người

Ngày 19/8/2014, tại khách sạn Melia Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Các cam kết của chính phủ Việt Nam trong kỳ kiểm điểm nhân quyền 2014 và ý nghĩa đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam” được tổ chức bởi 4 mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự (CIFPEN, PPWG, GPAR, GENCOMNET). Hội thảo nhằm nhìn lại tiến trình Việt Nam tham gia các kỳ kiểm điểm nhân quyền (UPR) và sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (NGOs). 70 người tham dự đến từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự, các cơ quan báo chí, truyền hình đã thảo luận về ý nghĩa của các khuyến nghị được Việt Nam chấp nhận đối với hoạt động của NGOs, cũng như cơ hội hợp tác giữa các NGOs với nhau, giữa NGOs và chính phủ trong việc thực thi các cam kết của Việt Nam.

Video