iSEE

Thông Báo

Dân Tộc Thiểu Số

Tuyển Thực tập sinh Chương trình Phát triển

Tuyển Thực tập sinh Chương trình Phát triển

Trong kỳ thực tập sinh thứ 2 của năm 2015, sẽ kéo dài từ tháng 10/2015 đến hết tháng 5/2016, nhóm Chương trình phát triển của Viện nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường mong muốn tiếp tục tạo điều kiện cho 01 bạn thực tập sinh cùng tham gia học tập và làm việc trong nhóm Chương trình phát triển.

LGBT

NEXTGEN - 

Chương trình Lãnh đạo
trẻ hoạt động vì quyền LGBT

NEXTGEN -  Chương trình Lãnh đạo trẻ hoạt động vì quyền LGBT

NEXTGEN - Chương trình Lãnh đạo trẻ hoạt động vì quyền LGBTI đang tìm kiếm thành viên nóng cốt tại 9 tỉnh thành tại Việt Nam cho các hoạt động kéo dài trong 3 năm (2015 - 2018). Dự án được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), Tổ chức Oxfam và Trung tâm ICS, với nguồn tài trợ của Ủy ban Châu Âu (EC).

Xã Hội Dân Sự

Vòng Phản biện - Chương trình Người Khởi Xướng

Vòng Phản biện - Chương trình Người Khởi Xướng

NGƯỜI KHỞI XƯỚNG – VIETNAMNEXT là một chương trình dài hạn do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) thực hiện nhằm hỗ trợ các nhóm thanh niên, sinh viên, nghệ sỹ trẻ thực hiện các sáng kiến giải quyết các vấn đề môi trường, kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và các vấn đề khác dựa trên giá trị nhân văn, bình đẳng và khoan dung.

Tiêu Điểm

Video