iSEE

Thông Báo

Dân Tộc Thiểu Số

"Tôi tin, tôi có thể"

"Tôi tin, tôi có thể"

Thay đổi cách thức và phương pháp tiếp cận, bằng việc trao vào tay những người dân tộc thiểu số phương tiện để họ tự tìm hiểu, ghi nhận về phong tục, tập quán của địa phương mình, nhiều dự án đã giúp bà con dân tộc thiểu số (DTTS) tự hào với văn hóa của mình, để từ đó tự tin, chủ động gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ.

LGBT

Tọa đàm "​Bảo vệ quyền người LGBT tại Ireland"

Tọa đàm "​Bảo vệ quyền người LGBT tại Ireland"

Ngày 18-6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và Môi trường (iSEE) phối hợp với Đại sứ quán Ireland tổ chức cuộc tọa đàm “Phong trào xã hội bảo vệ quyền LGBT ở Ireland và bài học cho Việt Nam và ASEAN”.

Xã Hội Dân Sự

Thông điệp của Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân về
quyền tự do hiệp hội và Dự thảo Luật về Hội

Thông điệp của Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân về quyền tự do hiệp hội và Dự thảo Luật về Hội

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG)1, thành lập 1999, là một mạng lưới mở với sự tham gia của hàng trăm cá nhân và tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Nhân dịp Dự thảo luật về Hội được đưa lên website của Bộ Nội Vụ (ngày 4/6/2015) để lấy ý kiến nhân dân, PPWG muốn bày tỏ một số ý kiến và thông điệp về quyền tự do hiệp hội và Dự thảo luật này. Các ý kiến này là kết quả của quá trình tham vấn với khoảng 30 đại biểu là các chuyên gia về luật nhân quyền, chuyên gia xã hội dân sự, đại diện của các tổ chức phi chính phủ, và các cá nhân quan tâm từ ngày 6/6 đến ngày 5/7/2015.