iSEE

Thông Báo

Dân Tộc Thiểu Số

Cộng đồng tự quyết định

Cộng đồng tự quyết định

Ẩn trong văn hóa là triết lý phát triển đối với các dân tộc, cả thiểu số và đa số. Nếu cho rằng văn hóa có cao có thấp, có tiến bộ và có lạc hậu sẽ dẫn đến sự áp đặt, xa rời thực tế vì tin rằng dân tộc “lạc hậu” cần phải học theo dân tộc “tiến bộ” mới có thể phát triển.

LGBT

Chung kết Cuộc thi Tranh biện SEXUP! - "Quyền tình dục"

Chung kết Cuộc thi Tranh biện SEXUP! - "Quyền tình dục"

Ngày 20 tháng 10 tại L’espace đã diễn ra trận Chung kết cuộc thi Tranh biện SEXUP! Với chủ đề về “Quyền tình dục” được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE).

Xã Hội Dân Sự

ROOM XX - Hành trình tới Văn phòng của Liên hợp quốc

ROOM XX - Hành trình tới Văn phòng của Liên hợp quốc

Bạn có biết một ngày làm việc tại tòa nhà Palais des Nations, Geneva, Thụy Sỹ của Hội Đồng Nhân Quyền như thế nào? Những vấn đề gì được thảo luận tại đó? Những quyết định gì được đưa ra? Bạn đã từng tưởng tượng chính bạn sẽ đại diện cho một quốc gia và tham gia một ngày làm việc chính thức của Hội Đồng Nhân Quyền?