Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp nhận bản kiến nghị từ 7 nhóm Xã hội và các tổ chức Xã hội Dân sự

Ngày 29 tháng 03 năm 2013, thay mặt cho 7 nhóm xã hội và các tổ chức xã hội dân sự (XHDS), các cán bộ của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường iSEE, bà Ngô Thu Hà ( phó giám đốc trung tâm CEPEW), bà Phạm Kim Ngọc ( Giám đốc trung tâm CGFED), bà Nguyễn Hồng Oanh ( Giám đốc trung tâm IDEA) đã đệ trình 3 bản kiến nghị cho sửa đổi Hiến pháp 1992 lên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại Văn phòng Quốc hội, số 37 Hùng Vương, Hà Nội. 3 bản dự thảo đã được Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật- Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ông Phan Trung Lý tiến nhận.
3 bản kiến nghị được Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tiếp nhận bao gồm: Bản kiến nghị của 7 nhóm yếu thế trong xã hội, bản kiến nghị của nhóm Đồng tính, Song tính và Chuyển giới – LGBT, bản kiến nghị của các tổ chức XHDS.
Ông Lê Quang Bình trình bày các bản kiến nghị trong buổi tiếp nhận với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Bản kiến nghị của 7 nhóm yếu thế trong xã hội ( Bao gồm nhóm Người khuyết tật, Người có H, Người di cư, Thanh niên, Phụ nữ, Dân tộc thiểu số, Người  Đồng tính, Song tính và Chuyển giới- LGBT) là bản tổng hợp ý kiến của 980 công dân, cư trú tại 13 tỉnh thành phố. Bản kiến nghị được hoàn thành qua các cuộc tham vấn ý kiến sửa đổi Hiến pháp của các cộng đồng tại địa phương thực hiện bởi 17 tổ chức XHDS trong hơn 2 tháng ( Tháng 01 đến tháng 03 năm 2013). Bản kiến nghị tập trung chủ yếu vào chương 2 là chương “Quyền con Người”, do đây là những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội và cần được bảo vệ.
Bản kiến nghị của nhóm LGBT là tổng hợp ý kiến sau 2 cuộc tham vấn sâu với 41 cá nhân trong cộng đồng thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề ( Luật gia, cán bộ nhà nước, nhân viên văn phòng, doanh nhân, sinh viên) và 1 cuộc phỏng vấn sâu với các phụ huynh có con thuộc cộng đồng này. Ngoài ra, các cuộc tham vấn qua mạng internet cũng thu được ý kiến đóng góp của 1000 công dân và chữ ký ủng hộ của hơn 2500 công dân khác đến từ nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Bản kiến nghị nhấn mạnh vào quyền bình đẳng giới – điều 27 và quyền kết hôn – điều 39 thuộc Chương 2 của bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Đặc biệt, bản kiến nghị còn đóng góp ý kiến về việc bổ sung một quyền mới, Quyền tự do quyết định về thân thể của mình, điều này không nằm trong bản dự thảo.
Bản kiến nghị của Mạng lưới các tổ chức XHDS là bản tổng hợp ý kiến của 35 tổ chức XHDS làm việc với nhiều nhóm hưởng lợi khác nhau và hoạt động trên khắp cả nước. Bản kiến nghị này nhấn mạnh vào Điều 26, Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.
Trong buổi tiếp nhận 3 bản kiến nghị, ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường iSEE cũng nêu ý kiến về việc thành lập Ủy ban Nhân quyền quốc gia. Ông Bình chia sẻ: ” Cần có một Ủy ban bảo vệ quyền con người để đảm bảo Quyền Lập hiến và Phúc quyết của nhân dân, với nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử. Sự có mặt của Ủy ban này sẽ thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam”.
Thay mặt cho Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ông Phan Trung Lý đã gửi lời cảm ơn đến các tổ chức XHDS:”Ủy ban đánh giá cao sự hỗ trợ của các tổ chức XHDS trong việc lấy ý kiến nhân dân. Chúng tôi sẽ xem xét các bản kiến nghị và tiếp thu ý kiến của nhân dân. Trong trường hợp có những kiến nghị không được thông qua, Ủy ban sẽ có công văn giải trình lý do không tiếp nhận.”
Một số hình ảnh của buổi tiếp nhận kiến nghị:
Ông Phan Trung Lý-Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật- Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp
3 bản kiến nghị đã đến tay Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Đại diện cho 7 nhóm xã hội và các tổ chức XHDS tại văn phòng Quốc hội