Toạ đàm “Đa dạng văn hoá, bản sắc tộc người và phát triển bền vững ở Việt Nam”

Toạ đàm “Đa dạng văn hoá, bản sắc tộc người và phát triển bền vững ở Việt Nam” vừa được iSEE kết hợp với Nhóm làm việc về dân tộc thiểu số EMWG tổ chức tại Hà Nội vào sáng 17 tháng 9 năm 2010.

Các tham luận và ý kiến đóng góp trong buổi tọa đàm xoay quanh vấn đề định kiến và kỳ thị xã hội với các tộc người thiểu số, và những hệ luỵ của định kiến và kỳ thị đối với sự phát triển bền vững của các tộc người. Trong khi vấn đề được phân tích trên nhiều khía cạnh, điểm chung của phần thảo luận là trân trọng sự đa dạng, đề cao tri thức bản địa và lắng nghe tiếng nói của người dân tộc thiểu số trong việc hoạch định và thực thi các chính sách phát triển.

Toạ đàm thu hút sự tham gia của hơn 50 đại biểu từ các cơ quan chuyên trách, các viện nghiên cứu và các tổ chức phát triển, cùng với nhiều nhà báo từ các báo đài trung ương và địa phương. Đây là một trong những hoạt động chuẩn bị cho hội thảo chủ đề dân tộc thiểu số và người bản địa mà iSEE sẽ chủ trì trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân ASEAN diễn ra tại Hà Nội từ 23 đến 26 tháng 9 năm 2010.