Thông báo: Chuyển địa điểm văn phòng Viện iSEE

Bắt đầu từ tháng 9/2020, Viện iSEE sẽ chuyển địa điểm văn phòng làm việc. Chúng tôi xin thông báo địa chỉ văn phòng mới để quý vị có thể liên lạc, trao đổi trực tiếp.

Địa chỉ mới: HB BUILDING, SỐ 1C11, NGÕ 140 GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI

Đây là thông báo chính thức về việc thay đổi địa chỉ văn phòng, những địa chỉ khác sẽ không có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2020. 

Nếu gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm địa chỉ văn phòng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:

Email: isee@isee.org.vn

Điện thoại: +84 46273 7933

Facebook: https://www.facebook.com/iseevn

 

Xin trân trọng cảm ơn.