[THÁNG 9/2019] TRỢ LÝ NGHIÊN CỨU

iSEE là tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của mọi người, bao gồm các nhóm thiểu số. iSEE hướng đến việc thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung trong xã hội Việt Nam.

Làm việc chủ yếu ở Hà Nội, trong môi trường thân thiện, học hỏi và đa dạng, Trợ lý Nghiên cứu thực hiện các nghiên cứu của iSEE, đề xuất các hướng nghiên cứu mới, phổ biến các kết quả nghiên cứu, và kết nối học thuật với phát triển.

Nhiệm vụ chính:

. Triển khai thực hiện các nghiên cứu của iSEE với các nhiệm vụ như thiết kế nghiên cứu, xây dựng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, phân tích dữ liệu, viết hoặc biên tập báo cáo nghiên cứu;

. Hỗ trợ hậu cần, hành chính cho các hoạt động nghiên cứu (liên hệ và làm việc với chính quyền địa phương/đối tác/đối tượng nghiên cứu, tổ chức các chuyến thực địa, xuất bản báo cáo nghiên cứu, tổ chức hội thảo, truyền thông chia sẻ kết quả nghiên cứu…); và

. Quản lý dữ liệu nghiên cứu như file ghi âm, file gỡ băng, ảnh, ghi chép, báo cáo nghiên cứu. Quản lý tủ sách chuyên môn của iSEE. Tham gia và hỗ trợ các hoạt động khác của tổ chức như tập huấn, hội thảo.

Yêu cầu chính:

. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhân học, xã hội học, y tế công cộng, kinh tế hoặc các ngành khoa học xã hội khác;

. Yêu thích việc đọc, viết và nghiên cứu;

. Quan tâm đến các vấn đề xã hội và quyền con người;

. Có khả năng viết tốt;

. Sử dụng tốt Microsoft Word, Excel. Biết sử dụng các phần mềm nghiên cứu như EndNote, SPSS, STATA là một lợi thế;

. Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với cộng đồng là một lợi thế; và

. Đọc và viết tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ (thư ngỏ giới thiệu bản thân và sự quan tâm, kèm một bản CV chi tiết năng lực và kinh nghiệm) cho chị Phùng Thị Tường Vân theo địa chỉ email tuyendung@isee.org.vn

Hình thức nhận hồ sơ: Chỉ nhận qua email.

Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 30/09/2019.

Thông báo hẹn phỏng vấn: Qua email chỉ với ứng viên được chọn, tối đa 15 ngày làm việc sau hạn chót nhận hồ sơ.

— ⭑ —

Chúng tôi chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; các ứng viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được đặc biệt khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tuyển dụng dựa vào những tiêu chuẩn công bằng.