[THÁNG 1/2020] TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU HÀNH TẬP HUẤN VỀ GIỚI

Hình thức: Hợp đồng tư vấn

Hợp đồng: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.
Địa bàn dự án: Thanh Hóa, Đồng Nai

Thời gian bắt đầu: Sớm nhất có thể

Mức phí tư vấn: Thỏa thuận

______________

iSEE là tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của mọi người, bao gồm các nhóm thiểu số. iSEE hướng đến việc thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung trong xã hội Việt Nam.

Làm việc chủ yếu ở Hà Nội, Tư vấn đảm bảo các hoạt động đồng nghiên cứu và sáng kiến với nhóm công nhân trong dự án “Tôi mạnh mẽ” tại Thanh Hóa và Đồng Nai được thực hiện có chất lượng và đúng tiến độ

Một số nhiệm vụ chính: (Chi tiết: bit.ly/Tuvan_Gioi)

 • Tham gia thiết kế các buổi tập huấn với các tư vấn và cán bộ dự án. 
 • Thực hiện các buổi tập huấn tại Thanh Hóa và Đồng Nai với công nhân nhà máy.
 • Thực hiện hướng dẫn từ xa các nhóm công nhân tham gia dự án.
 • Thu thập các thông tin giám sát đánh giá, truyền thông tại các buổi tập huấn.
 • Hỗ trợ chuẩn bị logistic cho các hoạt động, thu thập chứng từ của các chuyến đi chuyển về iSEE thanh toán.

Một số yêu cầu chính: (Chi tiết: bit.ly/Tuvan_Gioi)

 • Có ít nhất kinh nghiệm làm tập huấn và xây dựng năng lực, trong đó có các hoạt động tập huấn kỹ năng liên quan đến đồng nghiên cứu hoặc các vấn đề về tâm lý. 
 • Có nhiều kinh nghiệm làm việc với các nhóm thiểu số, ưu tiên kinh nghiệm làm việc với các nhóm công nhân.
 • Chủ động quản lý công việc và tiến độ.
 • Có khả năng thiết kế và điều hành linh hoạt, sáng tạo.

Các ứng viên quan tâm xin gửi CV chi tiết năng lực và kinh nghiệm cùng mức phí tư vấn đề xuất (tính theo 1 ngày làm việc) đến địa chỉ email tuyendung@isee.org.vn

 • Tiêu đề thư ghi theo cú pháp: Dự án Tôi mạnh mẽ_Tư vấn tập huấn_Tên_Họ và tên đệm. 
 • Tên file CV lưu theo cú pháp: Tên_Họ và tên đệm_CV

Hình thức nhận hồ sơ: Chỉ nhận qua email.

Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 31/1/2020.

Thông báo kết quả: Qua email chỉ với ứng viên được chọn, tối đa 10 ngày làm việc sau hạn chót nhận hồ sơ.

— ⭑ —

Chúng tôi chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; các ứng viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tuyển dụng dựa vào những tiêu chuẩn công bằng.