Ra mắt Diễn đàn Trí thức dân tộc thiểu số

14/05/2012 – Ngày 14 tháng 5 năm 2012, diễn đàn đầu tiên dành cho những người trí thức và hoạt động xã hội thuộc các cộng đồng dân tộc ít người đã chính thức ra mắt tại tên miền trithucdantocthieuso.net, từ sáng kiến của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE).
Nhà thơ Dương Thuấn, Tổng Biên tập Diễn đàn Trí thức dân tộc thiểu số.

Diễn đàn Trí thức dân tộc thiểu số sẽ là không gian để những cá nhân và tổ chức tâm huyết với sự phát triển của các cộng đồng dân tộc ít người thảo luận, đóng góp vào việc xây dựng và thực thi chính sách dân tộc. Diễn đàn đặc biệt dành cho trí thức dân tộc ít người đang hoạt động trong các lĩnh vực xã hội khác nhau tạo lập mạng lưới cùng hoạt động vì sự phát triển kinh tế và văn hóa của dân tộc mình và các dân tộc anh em.

iSEENews.