Khóa học “Tôi chọn” cho cán bộ các tổ chức xã hội

Khoá học “Tôi chọn” được tổ chức với mục đích cung cấp cho người tham dự đến từ các nhóm/các tổ chức xã hội dân sự một số kiến thức nền tảng cho những lựa chọn trong cuộc sống.

Khóa học “Tôi chọn” cung cấp các kiến thức nền tàng cho những lựa chọn trong cuộc sống

Nhà triết học người Pháp Jean-Paul Sartre đã nói “We are our choices” – “Chúng ta là kết quả sự lựa chọn của chính mình”. Vẫn biết lựa chọn là việc chúng ta làm mỗi ngày và vô cùng quan trọng nhưng liệu nó có dễ dàng? Tại sao khi chứng kiến một việc bất công có những người chọn lên tiếng, có những người lại chọn im lặng? Dựa vào cơ sở nào để người nào đó chọn lên tiếng và cơ sở nào để chọn im lặng?

Khoá học “Tôi chọn” được tổ chức với mục đích cung cấp cho người tham dự đến từ các nhóm/ các tổ chức hoạt động xã hội một số kiến thức nền tảng cho những lựa chọn trong cuộc sống. Khóa học sẽ tập trung làm rõ các chủ đề:

• Định kiến, kỳ thị và sự bình đẳng
• Quyền lực/sức mạnh và sự ảnh hưởng
• Khoan dung và sự đa dạng
• Khả năng tự quyết

Đối tượng: Thành viên các nhóm/các tổ chức xã hội trên cả nước. Các học viên được đài thọ toàn bộ chi phí liên quan đến tập huấn (đi lại, ăn, ở, chi phí học)

Thời gian: Từ ngày 11/9 đến ngày 13/9/2014

Địa điểm: Ba Vì, Hà Nội (sẽ được thông báo cụ thể đến các học viên đăng ký tham gia)

Cách thức đăng ký: Các cá nhân có mong muốn tham gia khóa học cần điền vào mẫu tại link trước ngày 28/8/2014.

Ban tổ chức sẽ thông báo địa điểm chính thức, danh sách học viên tham gia và chương trình chi tiết tới các học viên được lựa chọn sau ngày đóng đơn đăng ký.

Mọi thắc mắc về cách thức tham gia chương trình xin gửi về:

Chị Nguyễn Bích Phương
Email: nbphuong@isee.org.vn
Điện thoại 046. 273. 7933 (máy lẻ 113)