Hội thảo “Xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy bình đẳng và quyền của người dân tộc thiểu số”

VH- Sáng 31.8, tại Hà Nội, Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ISEE) phối hợp với Trung tâm Vì sự phát triển bền vững miền núi (CSDM) tổ chức Hội thảo “Xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy bình đẳng và quyền của người dân tộc thiểu số”.

Hội thảo là dịp để cập nhật những bước phát triển cũng như các thách thức trong phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số; ghi nhận và phân tích nỗ lực của Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trong việc xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy quyền của người dân tộc thiểu số, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ với các cơ quan Chính phủ.

Tại Hội thảo, đại diện cho các cộng đồng dân tộc thiểu số, anh Má A Pho (dân tộc Mông) và chị Phù Thị Thiên (dân tộc Pà Thẻn) đã giới thiệu về các thành tựu trong xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng dưới tác động của các chương trình, chính sách phát triển của Chính phủ, sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ cũng như nỗ lực tự thân của đồng bào dân tộc thiểu số và những thách thức trong phát triển của người dân tộc thiểu số, đồng thời mong muốn những thành tựu nói trên sẽ ngày càng được củng cố, những thách thức trong các lĩnh vực khác như: phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống bản sắc văn hoá dân tộc, phát huy kiến thức bản địa, giáo dục ở các cấp học cao (phổ thông trung học, cao đẳng, đại học…) dần được giải quyết.

Với mục tiêu thúc đẩy sự bình đẳng và giảm định kiến với người dân tộc thiểu số, ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế- Xã hội và Môi trường đã đưa ra kết quả nghiên cứu, phân tích từ những chính sách và truyền thông. Theo đó, các thách thức và những điều không mong đợi từ các chương trình phát triển cần được giải quyết thông qua giảm thiểu những cách nhìn sai lệch mang tính định kiến về người dân tộc thiểu số, đề cao đa dạng văn hóa, nâng cao tính nhạy cảm văn hóa trong các chương trình và chính sách phát triển. Ông Bình cũng khẳng định: Quan niệm mô hình kinh tế thị trường, hiện đại hóa là con đường duy nhất để xóa đói giảm nghèo và phát triển đã dẫn đến sự phủ nhận kiến thức bản địa, áp đặt cách thức làm ăn và những hệ quả xa hơn là tâm lý thụ động, mất tự tin vào bản thân của người dân tộc thiểu số. Thực trạng này đang làm giảm hiệu quả của các chính sách phát triển vốn được thiết kế để mang lại lợi ích cao nhất cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Cho rằng trong khi hệ thống luật pháp đang ngày càng đầy đủ và hoàn thiện, thì hiểu biết về luật pháp của cả chính quyền địa phương lẫn người dân vẫn thiếu, dẫn đến thiếu ý thức về trách nhiệm và chưa thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, bà Lương Thị Trường, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển bền vững miền núi nhấn mạnh, giải quyết thách thức trong việc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy bình đẳng và quyền của người dân tộc thiểu số phải bằng thực thi dân chủ cơ sở, kết hợp sự quan tâm của cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương với nỗ lực của các tổ chức phi chính phủ.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã dành nhiều thời gian chia sẻ các kinh nghiệm và thảo luận cách thức để các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nhà nước có thể cùng làm việc một cách hiệu quả vì mục tiêu chung là phát triển bền vững và thúc đẩy quyền của các dân tộc thiểu số.

 SONG NGUYÊN

(Theo Văn Hóa)

Bài viết tiếp theo