Hội thảo “Thành quả và thách thức trong phát triển của cộng đồng người dân tộc thiểu số”

Trong hai ngày 24, 25-4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ISEE) đã tổ chức Hội thảo “Thành quả và thách thức trong phát triển của cộng đồng người dân tộc thiểu số- Tiếng nói từ người dân”. Hội thảo là bước chuẩn bị để Việt Nam tham gia Diễn đàn nhân dân ASEAN lần thứ 7 tại Jakarta, Indonesia vào tháng 5. Tham gia hội thảo có 26 đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đây là dịp để chính người dân tộc thiểu số cất tiếng nói về những thành quả và tồn tại của công tác phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội, đồng thời nói lên suy nghĩ của chính mình về quá trình phát triển cộng đồng của địa phương mình.

Chị Phùng Thị Thiên, dân tộc Pà Thẻn, Hà Giang đang nói về quá trình phát triển của dịa phương mình.

Trong hai ngày diễn ra hội thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, nêu lên hàng loạt thành quả mà các chương trình và chính sách phát triển dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước đã tạo ra cho đồng bào như: cải thiện điều kiện kinh tế trên nhiều vùng dân tộc thiểu số, nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cao điều kiện vệ sinh, cung cấp các dịch vụ y tế cho người dân, giáo dục, cải thiện bình đẳng giới… Tuy nhiên, bên cạnh đó là một loạt các thách thức được đặt ra đối với đồng bào các dân tộc thiểu số như: mất đất sản xuất, áp lực của cơ chế thị trường bào mòn mối quan hệ cộng đồng, văn hoá bản địa và nghề truyền thống bị thất truyền…

Ngoài ra, những vấn đề bất cập của một số chương trình và chính sách phát triển dân tộc của Đảng, nhà nước cũng được các đại biểu thẳng thắn nêu lên, trong đó nổi lên những vấn đề như khiếm khuyết trong thực thi chính sách đã khiến người dân trở nên thụ động, không phát huy được nội lực và tinh thần làm chủ…

Hội thảo đã lựa chọn 3 đại biểu người dân tộc thiểu số Việt Nam đi dự Diễn đàn Nhân dân ASEAN: Triệu Thanh Quang, dân tộc Nùng, tỉnh Cao Bằng; Hoàng Thị Thu Hương, dân tộc Nùng, tỉnh Cao Bằng; Lý Thị Sẩm, dân tộc Khơ me, tỉnh Sóc Trăng.

Hoàng Hiền (Báo Biên phòng)