Hỏi đáp về việc đăng ký “Người Khởi Xướng”

Sau đây là tổng hợp các thắc mắc của các bạn gửi tới Ban tổ chức Người Khởi Xướng.

Đọc thông báo tại đây nếu bạn chưa đọc.

→ Tôi không phải là người đồng tính, song tính, chuyển giới (“LGBT”) thì tham gia được không?
Được. Chúng tôi không có tiêu chí lựa chọn phải là LGBT. Đối tượng tham gia chỉ cần thể hiện mình là nhân tố lãnh đạo của cộng đồng LGBT.
→ Vậy tại sao không ghi rõ là không phải LGBT cũng được để mọi người yên tâm đăng ký?
Chúng tôi nghĩ rằng việc có một ghi chú như “người tham gia có thể là LGBT hoặc dị tính” là một sự phân biệt. Trong thông báo không ghi gì về việc phải là LGBT, như vậy là nó áp dụng cho tất cả mọi người.
→ Khóa học diễn ra tại Cần Thơ, nhưng tôi không ở Cần Thơ, vậy tôi đăng ký tham gia được không?
Được. Ban Tổ Chức hỗ trợ chi phí đi lại (phương tiện di chuyển tùy thuộc nơi bạn đang ở, máy bay, tàu lửa hoặc xe khách hai chiều), bạn chỉ cần đang ở Việt Nam vào thời điểm đó.
→ Vậy tôi phải tốn những chi phí nào?
Về cơ bản, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ tất cả các chi phí cần thiết để bạn có thể tham gia 5 ngày khoá học, bao gồm chi phí đi lại, khách sạn, tiền ăn và học phí. Các chi phí cá nhân khác như mua sắm, giải trí, chi phí phát sinh ngoài thời gian khoá học, chi phí thay đổi vé… sẽ không được ban tổ chức thanh toán.
→ Khóa học từ ngày 13/11 – 17/11/2014, nhưng tôi bị bận vài ngày, tôi có thể chỉ đăng ký tham gia những ngày còn lại không?
Không. Bạn cần cam kết tham gia đầy đủ cả 5 ngày. Điều này còn thể hiện sự cam kết và ưu tiên của bạn với khóa học.
→ Tôi có được thông báo kết quả tuyển chọn không và khi nào?
Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với người được chọn. Hạn chót thông báo này sẽ là ngày 4/11/2014. Nếu bạn không nhận được thư, hoặc có thắc mắc về kết quả lựa chọn, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua email hopthu@isee.org.vn
→ Cần nộp những gì và tới địa chỉ nào?
Chúng tôi chỉ nhận đăng ký qua email (hopthu@isee.org.vn), với một mẫu đăng ký được điền đầy đủ (tải tại đây), kèm một CV dài một trang. Phần trình bày ý kiến có thể được đính kèm riêng hoặc viết luôn trong mẫu đăng ký. Nếu bạn trình bày bằng video, hãy gửi link đến video (ưu tiên Youtube) và chắc rằng video truy cập được. (chế độ Public hoặc Unlisted).
→ CV có giống với CV xin việc không, tôi đã ghi phần giới thiệu cá nhân trong mẫu đăng ký rồi thì có cần gửi CV nữa không?
Mục đích CV là giới thiệu bản thân, gồm thông tin cơ bản, và những thông tin nền như kinh nghiệm làm việc, học tập, các kỹ năng của bạn, mà trong bản đăng ký sẽ không thể ghi hết ra được. CV này là bắt buộc, dài tối đa một trang, và không có mẫu chuẩn mà bạn có toàn quyền thể hiện theo ý bạn.