Trợ lý chương trình Công Lý Giới

iSEE là tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của mọi con người, bao gồm các nhóm thiểu số. iSEE hướng đến việc thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung trong xã hội Việt Nam.

Làm việc ở Hà Nội, trong môi trường thân thiện, học hỏi và đa dạng, Trợ lý Chương trình Công Lý Giới có nhiệm vụ hỗ trợ nhóm Công Lý Giới trong việc phát triển và thực hiện kế hoạch của nhóm, đồng thời duy trì hoạt động của nhóm cộng đồng Wequal. 

Title: Trợ lý chương trình Công Lý Giới
Hours: Toàn thời gian
Contract type: 12 tháng
Location: Hà Nội
Salary: Thỏa thuận

Một số nhiệm vụ chính:

 Quản lý chương trình:

.  Triển khai và giám sát hoạt động, dự án được giao trong mảng Công lý giới về tiến độ, chất lượng và tài chính;
. Quản lý các tư vấn và nguồn lực phục vụ tốt cho việc thực hiện dự án;
. Quản lý mối quan hệ với đối tác liên quan trong dự án đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ, lâu bền và hiệu quả;
. Hỗ trợ thực hiện báo cáo dự án theo phân công cụ thể bởi Viện trưởng hoặc Điều phối viên chương trình.

Xây dựng năng lực cộng đồng:

. Tham gia các công việc liên quan đến xây dựng và phát triển Wequal (đóng góp xây dựng chiến lược hoạt động, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý thành viên..);
. Tham gia, kết nối với các mạng lưới và nhóm công tác có liên quan đến Công lý giới theo phân công cụ thể bởi Phó Viện trưởng quản lý mảng Truyền thông và Công lý giới hoặc Điều
phối viên chương trình.

Các công việc khác:

. Xây dựng kế hoạch của nhóm và các hoạt động khác của toàn cơ quan;
. Tham gia và hỗ trợ các hoạt động tư vấn phù hợp với chuyên môn.

Các kiến thức, kỹ năng và phẩm chất chính

. Bằng Đại học, ưu tiên các ngành khoa học xã hội, phát triển, giới, truyền thông và nhân học;
. Có kinh nghiệm làm việc với các nhóm thanh niên, có kinh nghiệm làm các hoạt động liên quan tới giới, truyền thông, quảng cáo;
. Cam kết với các giá trị và nguyên tắc và cách thức làm việc của iSEE như bình đẳng giới, cách tiếp cận dựa trên quyền và tôn trọng sự đa dạng;
. Có khả năng làm việc độc lập, chịu trách nhiệm và hoàn thành công việc theo thời hạn;
. Có kĩ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt;
. Nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt thông thạo.

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (thư ngỏ giới thiệu bản thân và sự quan tâm, kèm một bản CV chi tiết năng lực và kinh nghiệm) cho chúng tôi theo địa chỉ email tuyendung@isee.org.vn

Hình thức nhận hồ sơ: Chỉ qua email

Hạn chót nhận hồ sơ: 17h00 ngày 09/11/2018

Hình thức thông báo kết quả: Qua email với ứng viên được chọn

Chúng tôi chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; các ứng viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được đặc biệt khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tuyển dụng dựa vào những tiêu chuẩn công bằng.

 

Bài viết tiếp theo