Library

iSEE is committed to filling the dearth of quality research, data and analysis about minorities in Vietnam today. As a maturing think tank and responsible advocate for a more inclusive and equal society, we do original surveys, interviews and primary source data collection for iSEE -and iSEE supported- reports, research papers, policy recommendations and advocacy literature.

These data and reports are made available to the public for transparency but, more importantly, in the hopes of providing the public and government actors with more knowledge about underrepresented peoples and thereby encourage greater understanding and equality in Vietnamese policy and everyday life.

Below is a collection of most of our research products - reports, policy recommendations, surveys, resource handbooks and videos in the gallery section. If you would like to cite a specific report, please mention iSEE and co-authors, date of publication and include a link to our page http://isee.org.vn.

Ethnic Minorities

 1. 2017
 2. 10/2014
 3. 2014
 4. 4/2013
 5. 2013
 6. 2013
 7. 01/2012
 8. 01/2012
 9. 2012
 10. 2012
 11. 2012
 12. 01/2012
 13. 6/2011
 14. 2011
 15. 2011

  Nghiên cứu trường hợp tại Yên Bái, Hà Giang và Điện Biên

 16. 2011
 17. 2011
 18. 12/2010
 19. 10/2010
 20. 9/2010
 21. 6/2010
 22. 2009

  Case study of Huoi Cang 2 village, Bac Ly commune, Ky Son district, Nghe An province, Vietnam

 23. -
 24. -

LGBT

 1. 2015
 2. 09/2014
 3. 08/04/2014

  Trả lời ngắn gọn những câu hỏi thường gặp nhất về người chuyển giới.

 4. 2014
 5. 2014
 6. 25/12/2013

  Báo cáo nghiên cứu về các người chuyển giới, các vấn đề mà người chuyển giới tại Việt Nam đang gặp phải và các khuyến nghị về xã hội và pháp lý.

 7. 17/08/2013

  Giải đáp những thắc mắc và gợi ý cách ứng xử cho cha mẹ của những người chuyển giới. Tài liệu viết bởi Hội phụ huynh người đồng tính và chuyển giới (PFLAG).

 8. 05/08/2013

  Báo cáo khảo sát trưng cầu ý kiến người dân về hôn nhân cùng giới được triển khai trên 8 tỉnh thành phố vào năm 2013. Cuộc điều tra phản ánh tổng quát quan điểm xã hội về việc luật hóa hôn nhân cùng giới và quyền của cặp đôi cùng giới.

 9. 08/05/2013

  Cẩm nang pháp lý tập hợp những câu hỏi, tình huống pháp luật thường gặp nhất liên quan tới người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam.

 10. 23/01/2013

  Cẩm nang dành cho người đồng tính, song tính về quá trình công khai bản thân với gia đình, bạn bè, xã hội. Một số lưu ý, chia sẻ và câu chuyện điển hình.

 11. 2013
 12. 25/12/2012

  Research report on the difficulties, dangerous and temptations of LGBT street children's life in Ho Chi Minh City.

 13. 25/12/2012

  Báo cáo nghiên cứu về cuộc sống và những khó khăn của trẻ em đường phố đồng tính, song tính và chuyển giới tại thành phố Hồ Chí Minh.

 14. 06/10/2012

  Tóm tắt nghiên cứu về các hình thức bạo hành gia đình và những hậu quả từ việc bạo hành đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới.

 15. 06/10/2012

  Tài liệu phân tích về những tác động của hôn nhân đồng giới đối với xã hội, sử dụng những bằng chứng khoa học và nghiên cứu có uy tín để có một kết luận đáng tin cậy nhất.

 16. 06/10/2012

  Tổng hợp một số quan điểm chính của Liên Hợp Quốc, cũng như các hành động cụ thể nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới.

 17. 06/10/2012

  Thông tin cơ bản và số liệu khái quát về cộng đồng người đồng tính ở Việt Nam.

 18. 24/09/2012

  Bộ các nguyên tắc quốc tế về xu hướng tính dục và bản dạng giới, gợi ý cách thức áp dụng các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế, diễn giải các điều ước quốc tế về quyền con người vào trong pháp luật quốc gia.

 19. 28/08/2012

  Thông tin khái quát về cộng đồng người chuyển giới ở Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm, y tế, vân vân.

 20. 17/08/2012

  Giải đáp những thắc mắc và gợi ý cách ứng xử cho cha mẹ của những người đồng tính, song tính. Tài liệu viết bởi Hội phụ huynh người đồng tính và chuyển giới (PFLAG).

 21. 07/2012

  Bản tóm tắt các hình thức sống chung giữa những người cùng giới trên thế giới và so sánh với hiện trạng tại Việt Nam.

 22. 07/2012

  Trả lời những câu hỏi chuyên sâu hơn về đồng tính và xu hướng tính dục. Dịch từ tài liệu của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ.

 23. 08/04/2012

  Trả lời ngắn gọn những câu hỏi thường gặp nhất về người đồng tính.

 24. 12/2011

  Báo cáo nghiên cứu về cuộc sống của những người nữ yêu nữ, những khó khăn của họ và cách họ đối phó với những khó khăn, thu xếp cho cuộc sống của mình.

 25. 06/2011

  Research report on content analysis of print and online press, evaluating and reporting on gay comment and analysis in writing change over time and consider the possibility of messages can press cause discrimination or discrimination against homosexuals.

 26. 06/2011

  Báo cáo nghiên cứu phân tích nội dung, cách đưa tin và bình luận về người đồng tính của một số báo in và báo mạng, phân tích sự thay đổi trong cách viết theo thời gian và xem xét khả năng thông điệp báo chí có thể gây ra kỳ thị hoặc chống kỳ thị đối với người đồng tính.

 27. 12/01/2011

  Báo cáo nghiên cứu về kỳ thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế với người nam giới có quan hệ tình dục cùng giới trong việc cung cấp dịch vụ y tế cho họ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

 28. 2011

  Research report on stigma and discrimination by healthcare workers with men having sex with men in providing health services in Hanoi and Ho Chi Minh City.

Civil Society

 1. 2018
 2. 2018
 3. 2017
 4. 2017
 5. 10/2016
 6. 10/2016
 7. 08/2016
 8. 08/2016
 9. 04/2016
 10. 04/2016
 11. 03/2016
 12. 03/2016
 13. 12/2015
 14. 2015
 15. 2015
 16. 2015
 17. 2015

  Sách song ngữ về bầu cử ở Việt Nam - Bilingual book on Vietnamese election

 18. 2014
 19. 2014
 20. 2014
 21. 2013
 22. 2011
 23. 2011

Gender

 1. 08/2013
 2. 08/2013
 3. 08/2013

Others

 1. 12/2008

  Thematic paper prepared to inform the preparation of the Vietnam rural development strategy