[Tháng 1/2020] Điều phối/Cán bộ Phát triển Đối tác và Quan hệ Công chúng

Hình thức: toàn thời gian

Hợp đồng:

1 năm, có gia hạn

Địa điểm: Hanoi

Thời gian bắt đầu:

Sớm nhất có thể

Lương:

Thỏa thuận

Điều phối:

15.5 – 20 triệu VNĐ

Cán bộ:

9 – 15.5 triệu VNĐ

______________

iSEE là tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của mọi người, bao gồm các nhóm thiểu số. iSEE hướng đến việc thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung trong xã hội Việt Nam.

Làm việc chủ yếu ở Hà Nội, trong môi trường thân thiện, học hỏi và đa dạng, Điều phối/Cán bộ Phát triển Đối tác và Quan hệ Công chúng chịu trách nhiệm duy trì và mở rộng quan hệ đối tác và công chúng của tổ chức nhằm đẩy mạnh hình ảnh của tổ chức và các chương trình cũng như thúc đẩy các hoạt động gây quỹ.

Tùy theo năng lực của ứng viên được chọn, vị trí Điều phối viên hoặc Cán bộ sẽ được quyết định.

Một số nhiệm vụ chính: (Chi tiết: bit.ly/PRandPD_VI)

. Quản lý quan hệ với các đối tác của tổ chức;

. Quản lý truyền thông thúc đẩy hình ảnh sáng tạo của các chương trình và tổ chức; và

. Tham gia điều phối hoạt động gây quỹ tư nhân cùng các nhóm chương trình.

Một số yêu cầu chính:  (Chi tiết: bit.ly/PRandPD_VI)

. Bằng Đại học, ưu tiên các ngành khoa học xã hội, phát triển, truyền thông, kinh doanh và nhân học;

. Có khả năng làm việc tự chủ và sáng tạo;

. Có hiểu biết cơ bản và quan tâm đến lĩnh vực phát triển;

. Nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt thông thạo; và

. Có kinh nghiệm làm việc truyền thông vã hội, doanh nghiệp là một lợi thế.

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (thư ngỏ giới thiệu bản thân và sự quan tâm, kèm một bản CV chi tiết năng lực và kinh nghiệm) cho chị Phùng Thị Tường Vân theo địa chỉ email tuyendung@isee.org.vn.

Hình thức nhận hồ sơ: Chỉ nhận qua email.

Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 12/01/2020.

Thông báo kết quả: Qua email chỉ với ứng viên được chọn, tối đa 15 ngày làm việc sau hạn chót nhận hồ sơ.

— ⭑ —

Chúng tôi chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; các ứng viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tuyển dụng dựa vào những tiêu chuẩn công bằng.