Đăng ký khóa học “Người khởi xướng” về vận động chính sách cho cộng đồng LGBT

Công việc vận động chính sách liên quan tới người đồng tính, song tính và chuyển giới (“LGBT”) ngày càng được quan tâm và mở rộng ra nhiều lĩnh vực, từ mức độ cá nhân cho tới mức độ nhà nước. Vận động chính sách, theo nghĩa rộng, là việc thúc đẩy sự bao chứa, bình đẳng, không phân biệt đối xử và tinh thần vì cộng đồng. Những người làm công việc vận động gợi cảm hứng cho các tiến trình thay đổi xã hội từ cộng đồng, mà chúng tôi gọi họ là: Người khởi xướng.

Khóa học “Người khởi xướng” hướng tới những nhân tố lãnh đạo trẻ trong cộng đồng LGBT, quan tâm đến công việc vận động chính sách, phong trào xã hội và thúc đẩy các giá trị bình đẳng.

Nếu được chọn tham gia khóa học 3-ngày này, bạn sẽ có cơ hội:
– Đánh giá các chính sách xã hội, pháp lý, các vấn đề có ảnh hưởng tới người LGBT tại Việt Nam;
– Trở nên nhạy cảm và tham gia chủ động hơn với các vấn đề tại cộng đồng của mình;
– Khám phá và phát triển các kỹ năng lãnh đạo, tự chủ cần thiết cho việc tạo ảnh hưởng đến xã hội và trong chính cộng đồng của mình;
– Giao lưu và chia sẻ với những người trẻ tâm huyết trên toàn quốc.

Nhóm điều hành khóa học:
– Lê Quang Bình, Chuyên gia chính sách công.
– Nguyễn Bích Tâm, Chuyên gia nâng cao năng lực cộng đồng.
– Lương Thế Huy, Chuyên gia quyền LGBT.

Tổng hợp hỏi đáp về việc đăng ký “Người Khởi Xướng” tại đây.

Khóa học được tổ chức từ ngày 13-17/11/2014 tại Cần Thơ, người được chọn cần cam kết tham gia đầy đủ cả 5 ngày. Ban Tổ Chức hỗ trợ toàn bộ các chi phí đi lại (vé máy bay, tàu lửa, hoặc xe khách hai chiều trong phạm vi Việt Nam), chi phí ăn, khách sạn, và học phí trong thời gian học. Tiêu chí lựa chọn người tham gia không phân biệt xu hướng tính dục, bạn chỉ cần thể hiện mình là nhân tố lãnh đạo của cộng đồng LGBT. Hạn chót nộp đơn đăng ký là ngày 31/10/2014. Kết quả sẽ được thông báo chậm nhất ngày 4/11/2014, chúng tôi chỉ liên lạc với những người được chọn. Thư đăng ký hoặc mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ hopthu@isee.org.vn. Tải mẫu đăng ký tại đây.