Đại diện cộng đồng chuyển giới TP.HCM đi thực địa tại Cần Thơ

Từ ngày 9 đến 11/5/2014, Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) cùng Trung tâm ICS với sự hỗ trợ của tổ chức CARE tại Việt Nam tổ chức chương trình thực địa tại Cần Thơ, hỗ trợ nâng cao năng lực cộng đồng người chuyển giới khu vực miền Nam, với 22 bạn chuyển giới nữ và chuyển giới nam từ TP.HCM, Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ.

Trong ba ngày thực địa, cộng đồng chuyển giới đã thăm quan học tập mô hình hỗ trợ, giúp đỡ và nâng cao nhận thức của câu lạc bộ “Chúng tôi là phụ nữ”, dựa trên những thảo luận về tình hình cộng đồng chuyển giới, đã đề ra những kế hoạch làm việc cùng nhau trong thời gian sắp tới.

Buổi làm việc đầu tiên, các đại diện của cộng đồng chuyển giới đã họp nhằm làm quen các nhóm cộng đồng, đánh giá các nhu cầu thực tế và chuẩn bị nội dung câu hỏi cho buổi thực địa với câu lạc bộ We Are Women. Sau thảo luận, các nhóm đã nhận biết được tình hình chung của cộng đồng chuyển giới, nhận ra các nhân tố mới, tích cực.

Tại buổi làm việc chính thức với câu lạc bộ We Are Women, 4 thành viên điều hành của CLB đã có những chia sẻ chung, giới thiệu về CLB và cách thức vận hành các mô hình hỗ trợ thành viên được chia về các nhóm nhỏ, chia sẻ và phân tích sâu các kĩ năng với nhóm chuyển giới theo từng chủ đề quan tâm. Các nhóm câu hỏi tập trung vào năm vấn đề chính: cách thức vận hành tổ chức, phát triển độc lập, các hoạt động hỗ trợ các thành viên CLB, phối hợp cùng chính quyền địa phương và cách tiếp cận với người hưởng lợi.

Sau chuyển thực địa là Hội thảo “Vòng tròn ý tưởng”, tổng kết và đánh giá buổi gặp mặt CLB We Are Women. Đại diện các nhóm chia sẻ những câu trả lời từ kết quả phỏng vấn dựa trên các nhóm vấn đề tập trung, từ đó rút ra được những kinh nghiệm làm việc khi áp dụng vào các nhóm chuyển giới tại địa phương, cộng đồng của mình. Các nội dung chính là giải quyết nhu cầu mưu sinh, truyền thông về sức khỏe trong cộng đồng và nhóm truyền thông xã hội về kiến thức về người chuyển giới nam.

Mặc dù nhiều nhóm chuyển giới lần đầu tiên tiếp xúc với các công việc cộng đồng, lập kế hoạch hay phân tích tình hình, nhưng không khí làm việc vẫn nghiêm túc, tạo ấn tượng về sự cam kết liên kết cộng đồng và hứng khởi với các chương trình làm việc tiếp theo.