// Liên hệ – ISEE
ỦNG HỘ

Thắc mắc và phản hồi

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi về hoạt động hay cơ hội nghề nghiệp từ iSEE, vui lòng điền thông vào bảng bên, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất có thể

Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Phòng 203, Tòa nhà Lake View, D10 Giảng võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : (+84 24) 6273 7933. Fax : (+84 24) 6273 7936.

Email: isee@isee.org.vn