Có nên thực hiện phẫu thuật chuyển giới từ bây giờ?

Ngày 24/11/2015, Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Trong đó, quyền chuyển đổi giới tính được chính thức hợp pháp hóa tại Việt Nam. Hiện có nhiều ý kiến hỏi rằng họ đã có thể thực hiện phẫu thuật ở Thái Lan được không, hoặc có ý kiến cho biết một số cơ sở ở Việt Nam đã nhận phẫu thuật chuyển giới có đúng không? iSEE xin cung cấp một số thông tin như sau.

 safeimage-1

Điều 37: Chuyển đổi giới tính
“Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.”

Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự (sửa đổi) này chỉ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, nghĩa là cho tới 31/12/2016 thì Bộ luật Dân sự (“BLDS”) hiện hành năm 2005 vẫn sẽ có hiệu lực, theo đó, chuyển đổi giới tính vẫn chưa được phép thực hiện. Như vậy có hai vấn đề quan trọng người có nhu cầu chuyển đổi giới tính ở Việt Nam nên biết:

Việc phẫu thuật chuyển giới ở nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, nghĩa là hiện tại vẫn không bị cấm. Tuy nhiên, bạn sẽ cần chờ hướng dẫn cụ thể từ pháp luật Việt Nam để công nhận việc chuyển giới thực hiện tại nước ngoài để có thể thay đổi giấy tờ nhân thân.

Việc phẫu thuật chuyển giới ở Việt Nam cho tới ngày 31/12/2016 vẫn chưa được phép. Nghĩa là chưa có bệnh viện, cơ sở y tế nào ở Việt Nam được phép làm việc này. Bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin về cơ sở đang tiếp cận mình. Đặc biệt cân nhắc về tình trạng pháp lý có thể sẽ phức tạp hơn của mình sau khi BLDS mới có hiệu lực: Liệu bệnh viện Việt Nam mà bạn phẫu thuật nó nằm trong danh sách các bệnh viện sẽ được Bộ Y tế chứng nhận đủ điều kiện hay không? Liệu việc phẫu thuật của bạn có đáp ứng các điều kiện, thủ tục để được công nhận mà Bộ Y tế sẽ quy định sau 1/1/2017 hay không? Nếu không may mắn, việc chứng minh và yêu cầu thay đổi giấy tờ, giới tính sau này của bạn có thể sẽ trở nên phức tạp hơn chỉ vì thực hiện phẫu thuật chuyển giới ở Việt Nam trong thời điểm BLDS mới chưa có hiệu lực.

Chúng tôi hiểu sâu sắc đây là mong đợi và niềm vui với nhiều người chuyển giới, các quy định pháp luật vừa được thông qua cũng là khởi đầu rất thuận lợi, và càng vì thế mà những quyết định của người chuyển giới thời điểm hiện tại cần cân nhắc và thận trọng hơn để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành cũng như trong tương lai.

Nếu cần thêm thông tin xin truy cập vào website: www.quyencuatoi.com