Cơ hội và thách thức cho NGOs huy động nguồn lực

Nhận thức và thực tế đóng góp từ thiện của người dân Việt Nam – Cơ hội và thách thức cho NGOs huy động nguồn lực là nội dung nghiên cứu vừa được báo cáo ngày 5/11/2013 tại Hà Nội. Đây là một nghiên cứu quy mô lớn do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) và Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiến hành trong năm 2013.
Ông Vũ Hồng Phong – nghiên cứu viên của viện iSEE trình bày kết quả nghiên cứu

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy việc huy động nguồn lực của các tổ chức phi chính phủ từ người dân Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức, do người dân ít biết đến các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, ít quan tâm đến từ thiện cho phát triển, và các kênh huy động hiện nay hầu hết là các kênh của Nhà nước, thông qua chính quyền các cấp chứ chưa có kênh cho các tổ chức khác.

Nghiên cứu được tiến hành  với 1.200 người tham gia điều tra bảng hỏi tại 4 tỉnh thành Nam Định, Đắc Lắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và 105 người tham gia phỏng vấn sâu trên 5 tỉnh thành Hà Nội, Nam Định, Huế, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu được công bố tại hội thảo “Nhận thức của người dân về hoạt động từ thiện của tổ chức phi chính phủ – Cơ hội và thách thức cho NGOs huy động nguồn lực”.

Đa số người tham gia nghiên cứu cho rằng từ thiện là quan trọng (80%) và quan tâm đến việc làm từ thiện (81%). Tuy nhiên quan niệm của người dân về từ thiện chỉ quy lại theo nghĩa hẹp là cứu trợ nhân đạo, hướng tới sự giúp đỡ tạm thời cho người có hoàn cảnh khó khăn. Còn những hình thức từ thiện khác hướng tới thay đổi dài hạn như để bảo vệ môi trường, chống tham nhũng, cải thiện chất lượng giáo dục và y tế, hay bảo vệ quyền cho các nhóm yếu thế… thì hầu như không nằm trong khái niệm từ thiện của người dân. Bên cạnh đó, người dân cũng thường chỉ đóng góp từ thiện qua các kênh huy động của nhà nước hoặc thông qua đại diện chính quyền cơ sở. Chính vì vậy, các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam mong muốn huy động nguồn lực từ sự đóng góp trong nước sẽ gặp không ít khó khăn trước mắt.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rất nhiều cơ hội cho các tổ chức phi chính phủ, bởi một bộ phận không nhỏ người dân cho rằng mức đóng góp hiện nay so với khả năng của họ là “ít” hoặc “rất ít”, cũng như có rất nhiều hình thức đóng góp khác, ngoài tiền mặt, chưa được huy động hiệu quả (như công lao động, hiện vật…). Khả năng tiếp cận của các tổ chức phi chính phủ với nguồn lực của cộng đồng cũng có thể tăng mạnh nếu NGOs có phương pháp huy động phù hợp, chứng minh được tính hiệu quả trong bối cảnh tỉ lệ hoài nghi về hiệu quả công việc từ thiện của Nhà nước là khá cao (chỉ có chưa đến một nửa số người được hỏi đánh giá tính công khai, minh bạch và khả năng quản lý các loại hình từ thiện của Nhà nước là “tốt” và “khá”).

Dựa trên những kinh nghiệm hoạt động phát triển tại nhiều địa bàn trên cả nước, các đại biểu tham dự hội thảo đã cùng phân tích các rào cản thực tế với hoạt động gây quỹ và thảo luận các biện pháp mở rộng khả năng thu hút nguồn lực. Ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) chia sẻ:

“Chúng tôi cho rằng các tổ chức xã hội dân sự cần tăng cường thông tin về hoạt động của mình để người dân hiểu các tổ chức đang đóng góp cho sự phát triển đất nước như thế nào, hiểu rằng từ thiện không chỉ là cứu trợ bão lũ đói nghèo, mà còn là giúp giải quyết nhiều vấn đề xã hội khác, từ đó xóa đi những nghi ngại và tăng thêm sự ủng hộ. Nhà nước cũng nên có quy định, cơ chế cho phép mở thêm nhiều kênh đa dạng để huy động nguồn lực dồi dào trong dân, đầu tư vào các hoạt động phát triển một cách bền vững và hiệu quả”.

Ông Lê Quang Bình – viện trưởng viện iSEE

Hội thảo đã nhận được sự quân tâm của các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí khác nhau.

Hội thảo được sự quan tâm của báo chí, nhà báo Nghĩa Nhân, báo Pháp luật TP.HCM