ỦNG HỘ

Ấn phẩm

iSEE nỗ lực mở rộng nguồn và chất lượng nghiên cứu về các nhóm thiểu số ở Việt Nam. Là một think tank cũng như một tổ chức nỗ lực thúc đẩy xã hội bình đẳng và phổ quát, chúng tôi tự thực hiện khảo sát, phỏng vấn và thu thập dữ liệu sơ cấp để sản xuất các báo cáo, bài nghiên cứu, điểm luận và khuyến nghị chính sách.

Dưới đây là những sản phẩm nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện. Trong trường hợp bạn muốn trích dẫn một báo cáo cụ thể, vui lòng ghi tên iSEE, tác giả, ngày xuất bản và đường dẫn đến trang của chúng tôi http://isee.org.vn/vi

string(5) "
"
array(4) {
 ["post_type"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(4) "post"
  [1]=>
  string(7) "library"
 }
 ["paged"]=>
 int(1)
 ["posts_per_page"]=>
 string(2) "10"
 ["tax_query"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["taxonomy"]=>
   string(8) "category"
   ["field"]=>
   string(7) "term_id"
   ["terms"]=>
   int(27)
  }
 }
}
string(6) "
"
string(5) "
"
array(4) {
 ["post_type"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(4) "post"
  [1]=>
  string(7) "library"
 }
 ["paged"]=>
 int(1)
 ["posts_per_page"]=>
 string(2) "10"
 ["tax_query"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["taxonomy"]=>
   string(8) "category"
   ["field"]=>
   string(7) "term_id"
   ["terms"]=>
   int(29)
  }
 }
}
string(6) "
"
string(5) "
"
array(4) {
 ["post_type"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(4) "post"
  [1]=>
  string(7) "library"
 }
 ["paged"]=>
 int(1)
 ["posts_per_page"]=>
 string(2) "10"
 ["tax_query"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["taxonomy"]=>
   string(8) "category"
   ["field"]=>
   string(7) "term_id"
   ["terms"]=>
   int(28)
  }
 }
}
string(6) "
"
string(5) "
"
array(4) {
 ["post_type"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(4) "post"
  [1]=>
  string(7) "library"
 }
 ["paged"]=>
 int(1)
 ["posts_per_page"]=>
 string(2) "10"
 ["tax_query"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["taxonomy"]=>
   string(8) "category"
   ["field"]=>
   string(7) "term_id"
   ["terms"]=>
   int(30)
  }
 }
}
string(6) "
"
string(5) "
"
array(4) {
 ["post_type"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(4) "post"
  [1]=>
  string(7) "library"
 }
 ["paged"]=>
 int(1)
 ["posts_per_page"]=>
 string(2) "10"
 ["tax_query"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["taxonomy"]=>
   string(8) "category"
   ["field"]=>
   string(7) "term_id"
   ["terms"]=>
   int(31)
  }
 }
}
string(6) "
"