Cần tăng vốn và đầu tư “cuốn chiếu” để đảm bảo giảm nghèo nhanh và bền vững

Ngày 26 tháng 12 năm 2011, Bà Đào Thị Minh Châu, Trưởng ban Ban Dân tộc và Tôn giáo – Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã khai mạc hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “giám sát thực hiện Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững với 62 huyện nghèo” cho các lãnh đạo và cán  bộ của các Ban trực thuộc Trung ương Hội LHPN. Nghiên cứu này được Ban Dân tộc và Tôn giáo kết hợp với Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) đồng thực hiện.

Theo như kết quả nghiên cứu, nghị quyết 30A (NQ 30A) dù mới thực hiện trong 2 năm nhưng đã mang lại một số các kết quả rõ nét ở cộng đồng. Các hoạt động can thiệp đã được triển khai một cách rộng khắp và người dân đã nhận được gạo, cây con giống, tín dụng lãi suất ưu đãi và tiền hỗ trợ làm nhà. NQ 30A đã nhắm trúng đối tượng đích với tỉ lệ hộ nghèo được nhận hỗ trợ tương ứng là 91%, 84% và 69% trong tổng số các hộ nhận được hỗ trợ ở Thanh Hóa, Nghệ An và Lai Châu.

Ngoài một số kết quả như nói ở trên, báo cáo nghiên cứu cũng chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện NQ 30A. Các bằng chứng của nghiên cứu cho thấy  một số hỗ trợ hiện nay chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như tập quán canh tác, kiến thức bản địa của người dân tộc thiểu số giống như “hỗ trợ gà công nghiệp toàn ăn cám, cho ăn thóc thì nó chết” hoặc “trâu bò về đây gặp mưa, gặp gió, không phù hợp với núi rừng nên hắn chết”.

Bên cạnh việc chưa chú trọng đến tập quán canh tác, kiến thức bản địa của người dân thì các hoạt động hỗ trợ của NQ 30A ở một số địa phương cho người dân hiện nay được thực hiện mang tính bình quân chủ nghĩa. Chính vì cào bằng nên dẫn đến các hỗ trợ chưa đủ lớn để giúp  người nghèo “bật lên” và thoát nghèo bền vững. Ví dụ như “Mỗi hộ vài trăm con cá giống” hay “mình được chuối thì người ta được cá” hoặc “mỗi hộ vài con vịt”. Đây chính là phát hiện quan trọng đòi hỏi NQ 30A nên thay đổi cách hỗ trợ đảm bảo nguồn lực đủ lớn để giúp giảm nghèo bền vững. Theo báo cáo, có thể áp dụng cách tiếp cận “quay vòng” như các dự án của Hội LHPNVN và các tổ chức phi chính phủ hay làm. Thay vì cào bằng hỗ trợ, NQ 30A nên lần lượt phân bổ nguồn lực cho một số hộ, cộng đồng, địa phương theo kiểu “cuốn chiếu” để họ có đủ nguồn lực đầu tư giảm nghèo bền vững.

Các đại biểu tham dự hội thảo đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu và tin tưởng các phát hiện và khuyến nghị của Báo cáo sẽ rất hữu ích cho các công việc của Hội LHPNVN trong thời gian tới, đặc biệt là trong các hoạt động nhằm góp ý cho các chính sách có liên quan của  Chính phủ, đặc biệt là Bộ lao động thương binh và xã hội. Bà Phạm Hoài Giang – Ủy viên đoàn chủ tịch, Trưởng ban quan hệ quốc tế chia sẻ “Tôi thấy báo cáo của iSEE và Ban Dân tộc và Tôn giáo rất  hay… Tôi cũng đánh giá rất là cao những các phát hiện, những đề xuất của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu vì cách nhìn của họ rất khách quan và khoa học. Đây là cơ sở để cho Hội chúng ta khai thác và tận dụng nguồn tri thức phục vụ cho công việc của mình” hay bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Ủy viên đoàn chủ tịch, Trưởng ban gia đình và xã hội phát biểu “Những phát hiện về những vấn đề đặt ra ở nghiên cứu này giúp chúng ta có cơ sở khoa học và bằng chứng thực tiễn để nhận định của chúng ta được chính xác, giúp chúng ta góp ý được tốt hơn cho công việc của chính chúng ta và của chính phủ”.

Chiến lược sử dụng sử dụng các kết quả của nghiên cứu này cũng được bà Dương Thị Xuân – ủy viên đoàn chủ tịch, Trưởng ban Pháp luật và chính sách gợi ý cho iSEE và Ban Dân tộc, tôn giáo. Theo đó, các kết quả của nghiên cứu nên được trình bày và thảo luận với Đoàn chủ tịch – Trung ương hội LHPN Việt Nam, đưa các kết quả của nghiên cứu lên trang web của Trung ương hội, các cán bộ của Hội sẽ sử dụng các kết quả của nghiên cứu để trình bày trong các cuộc học với các bộ ngành có liên quan nhằm mục đích giúp cho việc thực hiện CT30A được hiệu quả hơn.

Phát biểu kết thúc hội thảo, ông Lê Quang Bình Viện trưởng Viện nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường iSEE đã nhấn mạnh nghiên cứu này như là một trong những thử nghiệm đầu tiên cho hợp tác giám sát và phản hồi xã hội theo vai trò nhiệm vụ của Hội LHPNVN cũng như chức năng nghiên cứu các vấn đề xã hội của iSEE. Trong thời gian tới, nghiên cứu cần được chia sẻ cho các cơ quan liên quan và đây chính là mục đích của sự hợp tác. Qua thành công của nghiên cứu này hai bên đã mở ra các cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt về chủ đề liên quan đến cộng đồng người dân tộc thiểu số, bình đẳng giới, gia đình và quyền tình dục. Ông Bình tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần vào nâng cao hiệu quả của chính sách, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới và công bằng xã hội.

Theo iSEE news