Ủng hộ

Dành cho những ai cùng iSEE hướng đến một Việt Nam và thế giới tự do, khoan dung và bình đẳng
0.00% Đã ủng hộ
$0.00 đã ủng hộ với mục tiêu $1,000.00
0 Người ủng hộ
Campaign has ended

Sự kết hợp giữa nhiều cá nhân chính là sức mạnh của thành công. Bất kể bạn chia sẻ câu chuyện cho chúng tôi, lắng nghe cộng đồng, tham gia các hoạt động hay đóng góp về tài chính cho chúng tôi, thì sự hợp tác của bạn luôn mang một giá trị đặc biệt với chúng tôi. Với đóng góp của bạn, chúng tôi sẽ: . Xây dựng nhóm cộng đồng thiểu số và tập huấn những kỹ năng cần thiết . Hỗ trợ các sáng kiến nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của các nhóm thiểu số . Thực hiện nghiên cứu, xuất bản sách nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi diễn ngôn cộng đồng

Published by