Thành viên

LÊ QUANG BÌNH

Thành Viên Hội Đồng Viện

NGUYỄN THỊ BÍCH TÂM

Thành Viên Hội Đồng Viện

PHẠM CHI LAN

Thành Viên Hội Đồng Viện

KOO NEEFJES

Chủ Tịch Hội Đồng Viện

TIMOTHY EDWARD MCGRATH

Thành Viên Hội Đồng Viện

Lương Minh Ngọc

Viện Trưởng

Hoàng Thị Thu Hường

Phó Viện Trưởng

Nguyễn Thị Hương

Phó Viện Trưởng

HOÀNG CẦM

Tư Vấn Viên Nghiên Cứu

NGUYỄN THU NAM

Tư Vấn Viên Nghiên Cứu

PHẠM QUỲNH PHƯƠNG

Tư Vấn Viên Nghiên Cứu

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

Kế Toán Trưởng

NGUYỄN THỊ MẾN

Cán Bộ Tài Chính Chương Trình

NGUYỄN THÙY LINH

Điều Phối Viên Chương Trình Dân Tộc Thiểu Số

PHAN LÊ ANH THƯ

Cán Bộ Chương Trình Quyền LGBT

VƯƠNG KHẢ PHONG

Cán Bộ Chương Trình Quyền LGBT

DƯƠNG KHÁNH HUYỀN

Cán Bộ Chương Trình Dân Tộc Thiểu Số

PHẠM THỊ LÊ

Cán Bộ Chương Trình Dân Tộc Thiểu Số

TRẦN AN BÌNH

Cán Bộ Truyền Thông

HOÀNG GIANG SƠN

Điều Phối Chương Trình Công Lý Giới

ĐỖ QUỲNH ANH

Nghiên Cứu Viên

NGUYỄN THỊ HIẾU

Nghiên Cứu Viên Cao Cấp

PHÙNG THỊ TƯỜNG VÂN

Nhân Viên Hành Chính

NGUYỄN DIỆP HƯƠNG

Cán Bộ Chương Trình Kết Nối Xã Hội

CHU LAN ANH

Thực Tập Viên Nghiên Cứu

LÊ THỊ KIM ANH

Thực Tập Sinh Tài Chính

NGUYỄN LÊ DIỆU LINH

Thực Tập Sinh Tài Chính

TRẦN HẠNH LINH

Thực Tập Sinh Gây Quỹ

LUCY SEXTON

Tư Vấn Viên Mảng Công Lý Giới và Gây Quỹ