Thành viên

LÊ QUANG BÌNH

Thành Viên Hội Đồng Viện

NGUYỄN THỊ BÍCH TÂM

Thành Viên Hội Đồng Viện

PHẠM CHI LAN

Thành Viên Hội Đồng Viện

LƯƠNG THẾ HUY

Viện Trưởng

BÙI THỊ THU HÀ

Phó Viện Trưởng

HOÀNG CẦM

Tư Vấn Viên Nghiên Cứu

NGUYỄN THU NAM

Tư Vấn Viên Nghiên Cứu

PHẠM QUỲNH PHƯƠNG

Tư Vấn Viên Nghiên Cứu

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

Kế Toán Trưởng

NGUYỄN THÙY LINH

Điều Phối Viên Chương Trình Dân Tộc Thiểu Số

NGUYỄN BẢO NGOC

Cán Bộ Chương Trình Dân Tộc Thiểu Số

NGUYỄN VŨ HẢI

Cán Bộ Chương Trình Dân Tộc Thiểu Số

DƯƠNG KHÁNH HUYỀN

Cán Bộ Chương Trình Dân Tộc Thiểu Số

VƯƠNG KHẢ PHONG

Điều Phối Viên Chương Trình Quyền LGBTI

TRẦN NHẬT QUANG

Trợ Lý Chương Trình LGBTI

PHÙNG THỊ TƯỜNG VÂN

Nhân Viên Hành Chính

BÙI MINH ĐỨC

Cán Bộ Truyền Thông