Các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ hợp tác xây dựng cộng đồng ASEAN

Sáng 2/2/2012 lần đầu tiên đại diện Bộ ngoại giao (MOFA) và Bộ lao động, thương binh và xã hội (MOLISA) đã chia sẻ thông tin về các cơ chế thúc đẩy quyền con người như Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) và Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em (ACWC) với 65 đại diện của các tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ và mạng lưới xã hội dân sự. Các đại biểu đều bày tỏ mong muốn xây dựng một cơ chế chính thức và thường kỳ để chia sẻ thông tin và hợp tác trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN hướng đến người dân. Cuộc họp này được đồng tổ chức bởi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Nhóm làm việc vì sự tham gia của  người dân (PPWG).
Bà Tôn Thị Ngọc Hương, Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN Bộ ngoại giao, và Bà Cao Thị Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động thương binh xã hội đã trình bày những thông tin căn bản về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, hoạt động của các Ủy ban cụ thể như Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR), Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC), cũng như tiến trình xây dựng tuyên ngôn nhân quyền ASEAN (ADHR). Trong phần trình bày của mình, cả hai đại diện của hai bộ đều nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của nhân dân, của các tổ chức phi chính phủ trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN hướng đến người dân.
Ông Lê Quang Bình, chủ tịch Nhóm công tác về sự tham gia của người dân (PPWG) thay mặt cho các tổ chức phi chính phủ trình bày khái quát những đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự vào sự phát triển đất nước, thúc đẩy và bảo vệ quyền của những người thiểu số, phụ nữ, trẻ em, người đồng tính, người khuyết tật, người có HIV cũng như các đối tượng thiệt thiệt thòi trong xã hội. Ông Bình nhấn mạnh đến khả năng và  mong muốn của các tổ chức phi chính phủ tham gia vào việc chia sẻ thông tin qua một kênh chính thức và thường kỳ với các cơ quan nhà nước. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân trưởng ban công tác đa phương của VUFO thay mặt cho các tổ chức nhân dân chia sẻ thông tin về Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF) và khuyến khích các tổ chức nhân dân và các tổ chức phi chính phủ tham gia vào tiến trình này.
Phần thảo luận đặc biệt sôi nổi khi đại diện các cơ quan chính phủ nhấn mạnh vai trò của các tổ chức nhân dân, các tổ chức phi chính phủ trong việc tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN. Theo bà Cao Thị Thanh Thủy trong cương vị là đại diện của Việt Nam ở ACWC thì việc tham vấn các tổ chức phi chính phủ làm việc trong lĩnh vực phụ nữ và trẻ em là rất cần thiết và hữu ích. Tuy nhiên, để việc hợp tác hiệu quả hơn thì cần có một kênh chính thức và thường kỳ. Bà Tôn Thị Ngọc Hương cũng đồng tình với nhu cầu chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ nhưng cần một đầu mối để điều phối tốt hơn. Bên cạnh đó, việc gặp gỡ thường kỳ giữa các tổ chức phi chính phủ và đại diện của Việt Nam ở AICHR cũng nên tìm hiểu và xây dựng.
Nhiều đại diện của các tổ chức phi chính phủ đánh giá cao buổi chia sẻ thông tin của đại diện MOFA và MOLISA. Đây là một tiền lệ tốt để các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ chia sẻ thông tin và hợp tác. Các đại biểu khẳng định sẵn sàng cung cấp thông tin từ cơ sở, kinh nghiệm thực tế và nguồn lực trong việc cùng các cơ quan nhà nước thúc đẩy và bảo vệ quyền của người dân tốt hơn. Có đại biểu băn khoăn về tính khả thi trong việc tham gia thực sự của nhân dân vào tiến trình xây dựng ASEAN vì liên quan không những đến cơ chế mà cả kinh phí. Chia sẻ băn khoăn này, ông Lê Quang Bình gợi ý có thể khắc phục bằng cách tăng cường sự trao đổi, chia sẻ ý kiến giữa các tổ chức phi chính phủ với các đại diện của chính phủ Việt Nam trước khi họ tham gia soạn thảo hoặc đàm phán. Như vậy, nếu có kênh chính thức này thì người dân và các tổ chức phi chính phủ có thể tham gia tốt hơn.
Trong phần kết luận của mình Ông Nguyễn Văn Kiền phó chủ tịch VUFO đánh giá cao kết quả đạt được của cuộc họp. Theo ông, trong thời gian tới cần phải phát triển một cơ chế chia sẻ thông tin giữa các bộ với các tổ chức nhân dân và các tổ chức phi chính phủ. Nếu làm tốt điều này, nhân dân sẽ tham gia hiệu quả vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Hơn nữa, đây cũng là một kênh đối ngoại nhân dân tốt để đưa hình ảnh của Việt Nam ra ngoài khách quan hơn, góp phần vào việc hội nhập cũng như bảo vệ quyền và lợi ích của người dân.
Bài viết trước