Bài phát biểu của cộng đồng LGBT tại sự kiện IDAHOT 2014

Nhân ngày quốc tế chống kỳ thị người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới (IDAHOT), các cơ … Continue reading Bài phát biểu của cộng đồng LGBT tại sự kiện IDAHOT 2014